Verantwoording

Inleiding

Conclusies

De statistieken

Imago opgepoetst?

Chronologie gebeurtenissen

Het verhaal 1

Arrestaties Spuistraat

Bijlmerbajes

Jubeldemo

Diverse arrestaties

Het verhaal 2

Heerhugowaard

Politiebureau's

Hoogeveen

Zutphen

Mishandeling

Sexuele intimidatie

Medische behandeling

Het verhaal 3

Behandeling divers

Uitzetting en vrijlating

Vrijlating in Nederland

Het arsenaal

Niet teruggegeven

Opgeruimd staat netjes

Hoe verkoop ik het?

Amsterdam als proeftuin?


EU rot op juli 1997

Hoe verkoop ik het?

In de berichtgeving over de protesten rond de Eurotop, is een belangrijke omslag te signaleren. Voor de Top gaat het om het tolerante imago van Amsterdam: alles moet kunnen. Zelfs op zaterdag worden de schermutselingen met de ME tijdens de massale Mars tegen de Werkloosheid door de autoriteiten gebagatelliseerd.
Tijdens de arrestaties in de Spuistraat zondagavond gaat het roer om. Als Vrakking niet had ingegrepen was het tot ernstige ongeregeldheden gekomen, als we hem moeten geloven. Een week later blijkt dat de invloed van Vrakking nog verder gaat. De minister betoogt op zijn gezag dat de geweldsuitbarstingen dusdanig waren, dat er wel ingegrepen m¢est worden.
Zo gebeurt er niets, zo heeft de stad in brand gestaan.
Een kleine schets van misleiding van het publiek.

Politie vantevoren

Volkskrant woensdag 11 juni
De Amsterdamse gemeente en politie kijken laconiek naar de invasie. 'Amsterdam is een vrije stad waar iedereen mag demonstreren' zegt K. Wilting van de Amsterdamse politie. Vijfduizend man is tijdens de Eurotop paraat.
De aankondiging van de Chaosdagen neemt de politie niet serieus. 'We proberen contact te leggen met de organisatoren', zegt Wilting, maar we denken niet dat het nodig is om maatregelen te treffen'. Dat kan op het laatste moment veranderen, zegt hij. Zo nodig worden de demonstranten uit het buitenland bij de grens al teruggestuurd.
Politie en gemeente willen het imago van de stad geen geweld aan doen. Normaal moeten de organisatoren een demonstratie melden bij de burgemeester. Dan kan de politie de tocht begeleiden.
Maar tijdens de Eurotop is het voldoende als demonstranten, muzikanten en autonomen niet bij de veiligheidsgebieden komen en als zij geen wegen blokkeren. Voor het overige kunnen zij hun gang gaan.
AT5 zaterdag 14 juni
Burgemeester Patijn politiewoordvoerder Wilting verklaren dat zij erg tevreden zijn over het verloop van de Mars tegen de Werkloosheid met 50.000 deelnemers. Patijn spreekt van een paar kleine incidenten. Wilting: 'Wanneer 50.000 mensen door de stad lopen gebeurt er altijd wel iets'.

Over de arrestaties in de Spuistraat

Volkskrant maandag 16 juni
Officier van Justitie Vrakking sprak van 'een onaanvaardbaar risico om zulke mensen vrij te laten rondlopen'
Parool maandag 16 juni
De hoofdofficier van justitie over de criminele organisatie: Vrakking spreekt van 'een organisatie die de stad op z'n kop wil zetten.' "Kennelijk hadden ze de bedoeling opnieuw vernielingen aan te richten, toen ze uit dat kraakpand kwamen. Er is gezegd dat het om studentikoze types ging, en dat de democratie in gevaar is door ons optreden. Maar als ze vreedzaam wilden demonstreren, waarom werden dan bij het vertrek uit Vrankrijk, gisteravond, bivakmutsen uitgedeeld? En zou de democratie niet in gevaar zijn geweest als die groep door de stad was gaan hollen?"
"Veel van de arrestanten hebben geen papieren en zeggen niets. Dat is op zichzelf al een strafbaar feit." Vrakking denkt dat de rust weerkeert. "Dat heeft ook te maken met het terugsturen van de Italianen, zaterdag. Als je zag wat er uit die trein kwam, dan weet je wat er gebeurd zou zijn."
Parool maandag 16 juni
Een politiecommissaris over de massa-arrestatie in de Spuistraat: "We zijn het meer dan zat. Deze lui hebben de afgelopen dagen een spoor van vernielingen aangericht en ons geduld is op. Wie met bivakmutsen door de stad wil lopen en moedwillig andermans eigendommen beschadigt, moet nu ook de consequenties maar aanvaarden. We gaan ze allemaal oppakken." Een ME-er: "Vergeet niet op te schrijven dat we dit doen omdat er revolvers zijn gesignaleerd"
AT5 maandag 16 juni
Vrakking: 'Het gaat hier om een criminele organisatie die zich bezighoudt met zaken die wij hier niet tolereren, die hier niet kunnen.'
'Wat er zoal gebeurde kon niet verder zo.'
RTL4 maandag 16 juni
Vrakking: 'Dit was niet een groep middelbare scholieren die een stille omgang hielden.
Dit waren mensen die er op uit waren ellende te veroorzaken.'
NOS maandag 16 juni
Vrakking: 'Het artikel luidt nu eenmaal zo dat mensen die zich verzamelen om chaos te stichten d.m.v. het gooien van flessen of het omver gooien van auto's, vallen onder deze beschrijving.'
Volkskrant dinsdag 17 juni
'Er bevinden zich onder de arrestanten zeker geen onschuldige voorbijgangers' stelt Vrakking. Volgens de hoofdofficier is al van veertig arrestanten de betrokkenheid bij rellen van afgelopen weekeinde aangetoond.
Parool woensdag 18 juni
Eberhard van der Laan, voorzitter van de Amsterdamse PvdA-fractie en advocaat: "Maar de rechters zullen zich hier nog heel lang mee bezighouden. Dit wordt ongetwijfeld tot de hoge raad uitgevochten. Er komt een Eurotoparrest," voorspelt hij.

N.B. Niemand heeft een dagvaarding meegekregen of is in verzekerde bewaring gesteld.

Parool woensdag 18 juni
Met de Spuistraat had de burgemeester niet persoonlijk van doen, dat was een initiatief van Justitie. "Toen die arrestaties zondagavond begonnen, was ik in de Nieuwe Kerk. Ik ben wel geconsulteerd, of ik in verband met de openbare orde bezwaar had. Dat had ik niet. Al maanden geleden hebben we overwogen of we op grond van artikel 140 Wetboek van Strafrecht voetbalsupporters konden aanpakken. Zowel bij voetbalwedstrijden als rond de Eurotop gaat het om vernielingen, aangericht door individuen die opgaan in een groep. (..) Nieuw is dat hoofdofficier Vrakking meent, dat wie zondagavond uit het pand Vrankrijk kwam, kon worden gearresteerd. (..) De rechter heeft dat gebillijkt. De methode op zichzelf is dus geoorloofd."
NRC donderdag 19 juni
Hoofdofficier van justitie Vrakking sprak eerder van een "moeilijke klus" om de arrestanten daadwerkelijk voor lidmaatschap van een criminele vereniging te vervolgen.

Over de jubeldemonstratie op maandagavond en de arrestatie van 120 mensen daar.

Parool woensdag 18 juni
Burgemeester Patijn: "De demonstranten wisten dat daar betogingen waren verboden. Dat is ze ook gezegd." De geluidsinstallaties van de ME waren door de demonstranten niet te verstaan, beweren aanwezige verslaggevers. Patijn: "Jammer voor ze. Als de demonstranten het wel hadden geweten, waren ze toch doorgelopen. Men wilde demonstreren tegen de aanhoudingen van de vorige dag."

NB: men wilde de Euro-leiders toejuigen voor het vele zware werk dat zij voor ons doen, en de politie belonen met een applausje.

Patijn is blij dat ook hier geen gewonden zijn gevallen bij de arrestaties: 'Op een jongen met een hoofdwond na. Die is waarschijnlijk op straat gevallen, toen met een lichtkogel vanuit Vrankrijk werd geschoten.'

NB: De arrestatie van de jubeldemonstratie vond plaats aan de Amstel, hemelsbreed een kilometer verwijderd, en dus buiten het schootsveld van Vrankrijk.

Parool 18 juni
Eberhard van der Laan, voorzitter van de Amsterdamse PvdA-fractie en advocaat: 'Als die politieagenten hen gewoon dat gebied binnen lieten gaan zonder te waarschuwen en daarna zijn gaan arresteren is dat kwalijk. Maar dat geloof ik niet.'

Over de behandeling van de arrestanten in de verschillende gevangenissen

NRC 19 juni
Volgens directeur K. Kranendonk van het huis van bewaring in Hoogeveen zijn de arrestanten ter plekke 'perfect' behandeld. "Ze zijn netjes op matrassen in een gymzaal ondergebracht en hebben desgewenst vegetarische maaltijden en buitenlandse kranten gekregen."

De politie over het politieoptreden

Korpsbericht 18 juni
Nordholt: 'De Nederlandse politie liet zien dat ze tot de besten ter wereld behoort.' Volkskrant 19 juni
Een woordvoerder van de politie omschrijft het politieoptreden als 'zeer genuanceerd en vriendelijk'.

Het spoeddebat in de Tweede Kamer

Minister Sorgdrager van Justitie
Over ambtsbericht van Vrakking: 'En ik moet eerlijk zeggen, als je dat allemaal leest, begrijp je toch wel dat er een keer moet worden ingegrepen. Kijk wij voeren een merkwaardige discussie over de grondslag. Maar ik neem toch aan dat wij het er allemaal wel over eens zijn dat er ingegrepen moest worden.'

Over artikel 140 tegen de mensen die verzamelden voor Vrankrijk (tweede groep) en die later uit het café kwamen (derde groep):
'De individuele betrokkenheid van de verdachten uit de tweede en derde groep was directer. De geweldsuitbarstingen namen immers wederom in aanvang toe en er werd met seinkogels op de ME geschoten. Men sloeg de armen ineen en zo demonstreerde men dat men bij elkaar hoorde.'
Sorgdrager nog een keer:
Waarop ik u naar aanleiding van deze interruptie nog wel een antwoord wil geven, is de vraag waarom niet reguliere middelen is ingegrepen. Ik begrijp dat niet helemaal. Wat wil de heer Rabbae nu? Dat er gewacht wordt tot er geweld is gepleegd, dat de zaak uit de hand loopt en dat dan 5000 politiemensen dat geweld te lijf gaan? (..)
Laten we nu even reëel zijn. Als was gebeurt wat de heer Rabbae nu wil, was er een grote politiemacht op deze mensen afgekomen. Dan waren er vechtpartijen geweest en dan had ik hier gestaan om uit te leggen waarom de politie het zo ver had laten komen! Boris Dittrich, woordvoerder D66:
'Het is wel opvallend dat de heer Marijnissen al zijn informatie uit TV-programma's haalt, maar niet spreekt over het ambtsbericht van de heer Vrakking, waarin staat wat er allemaal gebeurt is.'


zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish