Verantwoording

Inleiding

Conclusies

De statistieken

Imago opgepoetst?

Chronologie gebeurtenissen

Het verhaal 1

Arrestaties Spuistraat

Bijlmerbajes

Jubeldemo

Diverse arrestaties

Het verhaal 2

Heerhugowaard

Politiebureau's

Hoogeveen

Zutphen

Mishandeling

Sexuele intimidatie

Medische behandeling

Het verhaal 3

Behandeling divers

Uitzetting en vrijlating

Vrijlating in Nederland

Het arsenaal

Niet teruggegeven

Opgeruimd staat netjes

Hoe verkoop ik het?

Amsterdam als proeftuin?


EU rot op juli 1997

EU rot op
Zwartboek politieoptreden

Het zwartboek politieoptreden is vervaardigd op basis van 234 klachten die op 1 juli 1997 ingeleverd waren.Het zwartboek wil vooral een indruk geven van wat er tijdens de Eurotop in Amsterdam is gebeurd.
Jansen & Janssende, Arrestantengroep, Autonoom Centrum

Inhoudsopgave

Verantwoording

Inleiding

Conclusies

De statistieken

Imago opgepoetst?

Chronologie gebeurtenissen

Het verhaal 1

Arrestaties Spuistraat

Bijlmerbajes

Jubeldemo

Diverse arrestaties

Het verhaal 2

Heerhugowaard

Politiebureau's

Hoogeveen

Zutphen

Mishandeling

Sexuele intimidatie

Medische behandeling

Het verhaal 3

Behandeling divers

Uitzetting en vrijlating

Vrijlating in Nederland

Het arsenaal

Niet teruggegeven

Opgeruimd staat netjes

Hoe verkoop ik het?

Amsterdam als proeftuin?

Verantwoording

Bij deze willen we iedereen die aan het totstandkomen van dit zwartboek heeft meege- werkt bedanken. Onze dank gaat hierbij speciaal uit naar mensen die hun klacht aan ons toevertrouwden. In dit zwartboek zijn geen namen opgenomen ter bescherming van de ex-arrestanten.
Ook bedanken we iedereen die de uitgave van het 'EU rot op' zwartboek politieoptreden financieel mogelijk heeft gemaakt.

Fotografie
John Schaffer, foto's pagina 21,37 Friso Spoelstra, foto's pagina 8, 58
Druk: Primavera
Amsterdam, juli 1997


Jansen & Janssen

Jansen en Janssen is een onafhankelijk bureau dat onderzoek doet naar politie en inlichtin- gendiensten in Nederland. De met dit onderzoek vergaarde kennis wordt gebruikt voor kritische publikaties en het ondersteunen van journalistiek en wetenschappelijk onderzoek. Jansen en Janssen is te bereiken via postbus 10591, 1001 EN Amsterdam, telefoon 020 6123202, respub@xs4all.nl, http://www.xs4all.nl/~respub.

De Arrestantengroep

De arrestantengroep houdt zich bezig met het ondersteunen van linksradicale gevangenen. De arrestantengroep is bereikbaar via de Bollocks, 1ste Schinkelstraat 14, 1075 TX Amsterdam, telefoon 020 6790712.

Autonoom Centrum

Het Autonoom Centrum is een onafhankelijke organisatie en noemt zich een politieke actiegroep.
Het werk van het Autonoom Centrum bestaat onder andere uit: individuele hulpverlening aan en klachteninventarisatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen en illegalen, het bezoeken van vluchtelingen en illegalen in speciale 'gevangenissen' en onderzoek naar deze gevangenissen, campagnes tegen de uitsluiting van illegalen maar ook andere groepen.
Het Autonoom Centrum is te bezoeken op de Bilderdijkstraat 165ƒ, 1053 KP Amsterdam, telefoon 020 6126172, fax 020 6168967, ac@xs4all.nl, http://www.xs4all.nl/~ac.

Het zwartboek is te bestellen door overmaking van ƒ 10,00 (inclusief porto) ovv zwart- boek politieoptreden EU rot op, op giro 6131418 tnv Stichting Afval te Amsterdam.


zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish