algemeen Autonoom Centrum
mailinglist
Op de Grens!
Persverklaringen


registratie en controle Administratieve Apartheid (NL)
Identificatieplicht
Koppelingswet
Sofi-nummer
Vreemdelingen Administratie Systeem
Zoeklicht

gevangenissen Grensgevangenen (boek)
Grensgevangenis
Hoorzitting
Ter Apel
Vreemdelingendetentie (NL)
Willem II

verwijderingen ROA uitzettingen
Verwijderingsbeleid (NL)
KLM, uw uitzettingsagent!
Martinair
deportation-alliance

discussie

Migratie discussie

Illegalen debat
Politieke discussie?

beleid Vreemdelingenbeleid (EU)
Vreemdelingenbeleid (NL)

internationaal
Kosovo
Oost-Timor
Oost-Timor 24uur nieuws

Palestina

netwerken Solidariteitsnetwerken en hulpverlening
No Border, Europees netwerk

links Vluchtelingen steungroepen
Anti-racisme
Wet- en regelgeving
Registratie en controle
Autonoom, onafhankelijk, radikaal
Kritische media
Migratie onderzoeksinstituten (NL)
Migratie onderzoeksinstituten (Europa)
Migratie onderzoeksinstituten (wereld)


 

 

 

nieuws en persberichten

last up-date: 02.02.'04

Mishandeling in de Grensgevangenis- Autonoom Centrum
In deze brochure over opsluiting van vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning, staat het getuigenis van een ex-gedetineerde vluchteling centraal. Zijn getuigenis spreekt boekdelen over de ellende die zich achter de bajesmuren afspeelt en over hoe de gevangenen worden behandeld als een soort tweederangsburgers, als ware het wegwerpartikelen, die zo snel mogelijk moeten worden verwijderd. Lees verder of bekijk en download opgemaakte versie als PDF-file

Uitzettingen per charters gaan door - Autonoom Centrum
Ondanks het feit dat de Nederlandse overheid sinds 2003 geen persberichten meer verstuurd naar aanleiding van uitzettingen per chartervliegtuigen gaan deze gewoon door. Lees verder

Regulering van migratie, een achterhaald concept
Een visie van het Autonoom Centrum over migratie en verwijderingen. Een hoofdstuk uit het boek 'Over de grens' dat eind februari verschijnt. Uitgegeven en geschreven door Autonoom Centrum. Lees verder

Zorgverlening Grenshospitium doet niet aan wettelijke eisen
Inzake de vorig jaar in de grensgevangenis overleden man heeft de
Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek gedaan (www.igz.nl). Hierbij
wordt geconcludeerd dat de zorg die geleverd wordt in het Grenshospitium
niet voldoet aan de eisen Lees verder

OM Seponeert ondanks dood door schuld
In zaak overleden papierloze man Fousinni Baraya overleden in de grensgevangenis, Amsterdam, op 14-01-2003
Er is sprake van nalatigheid van de behandelend arts en van de twee betrokken verpleegkundigen. Zij hebben onderschat hoe ernstig ziek hij was en pas in een zeer laat stadium is geprobeerd om opname in een ziekenhuis te bewerkstelligen. Er is geen juiste diagnose gesteld, de klachten werden verklaard door psychische belasting. De nalatigheid van de kant van de verpleegkundigen valt niet te kwalificeren als dood door schuld in de zin van het Wetboek van Strafrecht. De nalatigheid van de arts valt wel te kwalificeren als schuld. Lees verder

Eerder nieuws hierover op deze pagina interview op 30 juli 2003 De geÔnterviewde is een Franssprekende Westafrikaan die op de afdeling van de heer Baraya zat. Pas na diens dood is hij vrij gekomen. Hij had geregeld contact met hem. Lees verder

artikel Trouw

artikel Volkskrant

oproep wake voor as zondag 3 augustus

persverklaring van AC 21 januari

Brief van de gedetineerden 24 januari

Grenzeloze solidariteit
Afgelopen weekeinde (9,10en 11 januari) was er in de Balie te Amsterdam een heel programma onder de noemer 'Grenzeloze solidariteit'. Het was onder andere naar aanleiding van het uitkomen van het boek Grenzeloze solidariteit. Jelle van de Meer een van de samenstellers van het boek en ook mede initiatiefnemer van het weekeinde schreef in het katern Reflex van de Volkskrant de week ervoor een artikel. Wat opviel is dat de betekenis van het mondiale kapitalisme en de gevolgen daarvan bijna niet aan bod komen en ook niet de mondialisering beweging van onderop. Er wordt vooral een oplossing gezocht binnen Nederlandse grenzen waarin ongelijke behandeling een van de mogelijkheden is. Een reactie. Lees verder

Zwartboek Ama campussen

AIVD misbruikt onzekere positie asielzoeker
In weerwil van eerder gemaakte afspraken doet de geheime dienst nog steeds loze beloftes aan asielzoekers om gevoelige informatie te verkrijgen. De persoonsdossiers van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst dienen als naslagwerk voor de AIVD.Lees verder

Het Westen wordt sterker door immigratie
Johan Norberg Arbeidsmigratie is misschien wel een van de meest doeltreffende manieren om de armoede in de wereld te overwinnen.Lees verder

Uitzetcentrum voor snelle deportatie
Jaarlijks 4000 mensen zonder papieren opgesloten in loods met
containers. "Het is geen gevangenis", zegt woordvoerder Maud Bredero van Justitie over het nieuwe uitzetcentrum op Rotterdam Airport, op 27 juni jl in gebruik genomen. .Lees verder

Botonderzoek IND is niet betrouwbaar'
Het leeftijdsonderzoek waarmee de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) bepaalt of jonge asielzoekers ouder of jonger zijn dan 20 jaar, is onbetrouwbaar.Lees verder

"The Netherlands deports Nigerians"
Intensifying of the number of deportations, European charter
deportations, gate checks at Schiphol airport, boarding checks in the
countries of origin, implementation of force.Lees verder

VERKLARING MEDEGEVANGENE VAN HEER BARAYA
interview op 30 juli 2003 De geÔnterviewde is een Franssprekende Westafrikaan die op de afdeling van de heer Baraya zat. Pas na diens dood is hij vrij gekomen. Hij had geregeld contact met hem. Lees verder

 

De dood van Baraya eindelijk in opspraak

Op 14 januari overleed de heer F. Baraya uit Burkina Faso in zijn cel in het grenshospitium te Amsterdam. Wij schreven daar toen een persberichtje over. Er verscheen een artikel in Trouw en afgelopen week in de Volkskrant. Het blijkt om medisch falen te gaan. Je kunt dus zeggen dood door schuld.

 

Lees artikel Trouw

artikel Volkskrant

oproep wake voor as zondag 3 augustus

persverklaring van AC 21 januari

Brief van de gedetineerden 24 januari

 

en oa ook andere medische misstanden in Grenshospitium en  Grensgevangen

 

 

 

Vrouwenhandel verkeerd bestreden
Ronselaars zorgen snel voor nieuwe lading slachtoffers. Illegale prostituees uitzetten is niet de weg om vrouwenhandel tegen te gaan.Lees verder

Verklaring over de uitzetting illegale prostituees 
Amsterdam, juni 2003 van deelnemers uit het Platform verbetering positie (migranten) prostitueesLees verder

Eurocharters
EU-landen werken steeds intensiever samen in het collectief
deporteren van uitgeprocedeerde vluchtelingen en mensen zonder
verblijfspapieren. De hierbij betrokken diensten zijn ministeries van
Justitie en Buitenlandse Zaken, grensbewakingsdiensten en
vreemdelingenpolitie. Lees verder

MILITAIRE CHARTERS TER DEPORTATIE VAN VLUCHTELINGEN EN ILLEGALEN 
Op 26 februari 2003 ondertekenden de tekenden de
Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en Defensie/de Luchtmacht een convenant,, waarin is vastgelegd dat militaire vliegtuigen groepsuitzettingen uitvoeren vanaf militaire vliegvelden en Schiphol. 
Lees verder

ASIELOPVANG IN DE REGIO
Oplossing of utopie? De opvang van asielzoekers in de regio van herkomst staat opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Het demissionaire kabinet Balkenende definieerde opvang in de regio als gewenste oplossing voor het asielvraagstuk. Lees verder

Ontsnappingen vluchtelingen uit detentie AustraliŽ

WOOMERA - Ongeveer twintig asielzoekers onder wie een kind zijn uit het vluchtelingenkamp Woomera in Midden-AustraliŽ ontsnapt. Zij konden over de omheining klimmen en door de hekkens breken, terwijl buiten enkele honderden betogers gevecht leverden met de oproerpolitie.De betogers vingen een groep van twaalf uitgebroken asielzoekers op, van wie sommigen bloedden. Zij gaven hun andere kleren en voerden hen weg van de politie. Daarop braken vechtpartijen uit tussen beambten en betogers, waarna een tweede groep asielzoekers zijn kans schoon zag om eveneens uit te breken. Honderden mensen uit heel AustraliŽ waren naar Woomera gekomen om tegen de asielpolitiek van de regering van premier John Howard te demonstreren. Het kamp in de woestijn biedt onderdak aan ongeveer 300 asielzoekers, overwegend uit Irak en Afghanistan. Zij moeten meestal jaren wachten op de behandeling van hun asielaanvraag. In het begin van dit jaar hebben Afghaanse vluchtelingen in Woomera een twee weken durende hongerstaking gehouden om hun situatie onder de aandacht te brengen.

Woomera2002 Bordercamp
Lees Verder
[imc - NL]
Fotos
[imc - NL]
Lees verder
[No Border] (engels)
Latest news: Melborne IMC (engels)
Participate online in woomera2002
Using the virtual people smuggler

 

Amsterdam zet 45 uitgeprocedeerden op straat

De Gemeente Amsterdam ontruimt (in verkiezingstijd!) een groep van 45 uitgeprocedeerde vluchtelingen uit hun ROA-woning. Het gaat om vluchtelingen uit Irak, SomaliŽ, EthiopiŽ, Angola die gemiddeld 4 ŗ 5 jaar in Nederland zijn (met uitschieters van 10 jaar!).
De 36-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker A.A. uit EthiopiŽ moet binnen een maand zijn huis uit. Dit heeft de president van de rechtbank in Amsterdam donderdag (7 maart) bepaald. A. is de eerste van een groep van 45 asielzoekers die in Amsterdam hun huis uit moeten.
Lees Verder

 

Yarls Wood detentie centrum tot de grond toe afgebrand


Het net nieuwe detentie centrum voor asielzoekers in het Engelse Yarls Wood is begin februari afgebrand nadat een oproer begon onder vluchtelingen.
Lees Verder (engels)

 

 

 

Koerd uit de gevangenis bevrijd
Actie van sans-papier sympathisanten

In de nacht van 29 op 30 januari hebben demonstranten een geillegaliseerde Koerdische man uit de regionale gevangenis van Bern (Zwitserland) bevrijd. De 34-jarige man was gearresteerd toen hij het vragen uurtje in het gemeente huis wilde bijwonen waarin de gemeente raad stelling zou nemen over een onafhankelijk adviescentrum voor geillegaliseerden. Voor de actie verklaarde zich de groep 'Handwerksgruppe Menschenrechte - jetzt sofort' (handwerkers voor onmiddellijke mensenrechten) verantwoordelijk.
Lees Verder (duits)

 

 

Op de nieuwjaarsborrel in het gemeentehuis Amersfoort 
hebben wij, de steungroep
Illegalen in Amersfoort het College van Burgermeester en Wethouders foto's verpakt in kippengaas aangeboden en hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt.
Lees Verder

 

Pingpongen met vluchteling - Persbericht 01-11-2001

Sierra Leonees vluchteling Oumar Ba in juli Ď00 door Nederland uitgezet naar Senegal is  op 27 oktober jl. na anderhalf jaar illegaal verblijf in Senegal uitgezet naar Ivoorkust. Er zijn diverse malen kamervragen gesteld door de SP over de uitzetting. Ook in Ivoorkust zal Ba zich melden bij de Nederlandse ambassade met als doel terugkeer in de asielprocedure in Nederland.

Lees Verder

 

Opeens kwam mijn moeder binnen.

"Minoz opruimen, want we moeten morgen weg uit het AZC." Ik schrok. Waarom morgen? We hebben toch vier weken de tijd om te blijven. Ik snapte er helemaal niets van en mijn moeder ook niet. Moeder, twee tienerdochters en een zoon van acht jaar zijn Irak in 1999 ontvlucht. Vader zit op dit moment gevangen in Irak en niemand weet hoe het hem vergaat en waar hij is. Zowel vader als moeder waren aktief voor de Irakees-Koerdische politieke partij PUK. Lees Verder

 

Politie invallen na online-demonstratie

Beambten van de Ďpolitieke politieí hebben vanochtend de bureaus van Initiatieve Libertad! In Frankfurt a.M. (Duitsland) open gebroken en verschillende computers, harde schijven, CDís en documenten in beslag genomen. Tevens werd de woning van degene die verantwoordelijk is voor de website van libertad.de en sooderso.de doorzocht, ook hier werden ettelijke computers en dergelijke in beslag genomen.

De aanleiding voor deze actie was de on-line demonstratie van 20 juni 2001 waar Initiatieve Libertad! Voor opgeroepen had. Deze richtte zich tegen deportaties waar de Duitse Lufthansa worden uitgevoerd. Volgens het huiszoekingsbevel van de politie namen 13.614 mensen deel aan deze demonstratie. Lees verder    http://go.to/online-demo

Beelden uit the real-world tijdens de on-line demonstatie

Deutsche Tekst aus ak - analyse & kritik, 25.10.2001

 

Luchtmacht bij deportatie vluchtelingen (Persverklaring 1.10.2001)

Staatssecretaris van Justitie Kalsbeek heeft met minister van
Defensie de Grave afgesproken  dat een Fokker 50 en een
KDC 10 van de luchtmacht ingezet gaan worden bij uitzetting.
Lees verder


De Lufttransa Deportation Class bus uit Frankfurt a.M. (Duitsland)

Een kort bericht in het Engels (English) en video

In navolging van de positieve ervaringen van de KLM, uw uitzettingsagent

 

 

Dit is de webpagina van het Autonoom Centrum. Op deze pagina vooral informatie over migratie, uitsluiting van vluchtelingen en illegalen, detentie van vluchtelingen en illegalen en de verwijdering van vluchtelingen en illegalen. 

Welcome to TAROMzoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish