Onderstaande brief is verzonden door papierloze mensen in vreemdelingendetentie in de grensgevangenis A'dam Z-O. Zij schreven de brief naar aanleiding van het overlijdensbericht van een zieke medegevangene uit Burkina Faso op 14 januari 2003. Zij reageerden met een honger- en werkstaking en middels deze brief.

(meer info en persbericht: www.autonoomcentrum / 020-6126172)

URGENTE BRIEF VAN īILLEGALENī
UIT GRENSGEVANGENIS N.A.V. OVERLEDEN MEDE-GEVANGENE

(Vertaling vanuit het Turks in het Nederlands verzorgd door het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland, 24-01-2003)

HET HEBBEN VAN GEEN PASPOORT = ? = MISDAAD? = DOOD????

Ons motief is dat de mensen door de vreemdelingenpolitie in hechtenis zijn genomen en veroordeeld zijn tot het huis van bewaring, de gevangenis dus. Deze mensen kunnen alleen deze strafbare feiten hebben gepleegd. Het hebben van geen paspoort; het jarenlang hier leven, het niet krijgen van een officiŽle status of zoals de politie zegt, het illegaal zijn. Ik heb gehoord dat vluchtelingen in hechtenis worden genomen, zodra zij hun eerste stap in dit land hebben gezet en dat zij veroordeeld zijn tot de gevangenis. Desalniettemin wordt de waarheid niet zo gezegd. De waarheden waren de hoop van het geluk en niet veroordeeld wordenÖ Een mens zou op grond van de strafbare feiten? die ik hierboven heb duidelijk gemaakt, niet veroordeeld moeten worden van 1 tot 14 maanden. Wat de motivatie ook moge wezen, het feit dat een mens om deze en dit soort redenen zolang veroordeeld wordt doet ons verdriet. Het maakt ons ziek. En jammer genoeg sterven er sommigen aan. Deze problemen, deze misdadigheid doet ons verdriet. Geen enkel mens wordt uit zijn moeder, die hij lief heeft met een paspoort en een officiŽle status geboren.
Samen met ons (mensen) komt er geen document, van waar kom je vandaan, ben je van hier of daar? Er is maar en ding waar we op dat moment zijn, daar oren wij ook thuis, want wij zijn met zijn allen wereldburgers, wij zijn mensen.

Vandaag Dinsdag: 14.01.2003
Wij hebben het overlijdensbericht gekregen van een vriend van ons, een illegaal, die een verdieping boven ons verbleef. Dit vertelden de cipiers ons op formele wijze. Waarom en hoe hij dood ging is niet belangrijk. Waar en in welke omstandigheden hij overleden is, is belangrijker. Misschien had hij wel een kind. Wilde hij zijn moeder, vader, zijn familie zien. Hij had een beter leven willen leiden. Hij had als mens in deze wereld willen leven. Hij had willen leven zonder een paspoort te hebben en zonder ondervraagd te worden over waar hij vandaan komt. Maar het is droef dat de illegaal die wij hierboven vermeld hebben op grond van illegaliteit en het hebben van geen paspoort in de gevangenis is overleden. En dit is een groot schandaal. Als het zeshonderd jaar geleden zou zijn, dan zouden mensen het normaal gevonden hebben, misschien. Maar zulke dingen mee te moeten maken in het jaar 2003ÖAls je opgejaagd en weggehoond binnen 4 muren wordt opgesloten en er een bewaker naast je wordt gezet, is dat soms de oplossing? Dan bedroeft mij dat heel erg. Dan moeten onze intellectuelen, onze mensen die zich intellectuelen noemen zich schamen. Het feit dat onze rechters, onze officieren van justitie in 10 ŗ 15 minuten een besluit nemen en ons veroordelen, doet ons als mens verdriet. Als er in een of andere wet staat dat, een mens, enkel en alleen omdat hij geen paspoort of officiŽle status heeft, zomaar tot veertien maanden veroordeeld dient te worden, dan moet die wet ten behoeve van de mensen door onze intellectuelen, parlementariŽrs en juristen verander worden. Opdat de mensen niet onschuldig in de huizen van bewaring sterven en ziek worden.
Onze grootste hoop is dat de media ons helpt.
Dat zij bij de noodzakelijke instantie ruchtbaarheid geven aan onze brief.

Wij willen niet stilstaan hoe en onder welke omstandigheden wij hier leven. Maar zoals wij hierboven hebben aangegeven, willen wij over onze vrijheid praten en wij willen onze vrijheid.
Het belangrijkste punt dat wij de autoriteiten willen laten weten is als volgt:
Toen wij dinsdagavond het nieuws van onze vriend, het overlijdensbericht kregen, zijn wij allemaal, iedereen, van wie hierboven de handtekening en de naam staat, bijeen gekomen en hebben wij besloten de volgende ochtend een hongerstaking te voeren en niet te gaan werken. Wederom schaden wij ons zelf. Vrijheid vraagt men niet met het schaden van iemand anders. Wij betuigen onze achting aan de pater en de imam, die voor onze overledene in fatiha-gebed is voorgegaan. Ook de leiding van het huis van bewaring betuig ik mijn respect. Hij is uit menselijkheid maar ook uit hoofde van zijn functie, ons tot hulp.
Onze doelstelling is het leven als mens, stoelend op de mensenrechten. Wij willen binnen onze eigen mogelijkheden protesteren tegen de vreemdelingenwet die zaken die in onze wereld niet meer als normaal worden beschouwd normaal beschouwt en middels de vreemdelingenpolitie de mensen voor maandenlang in hechtenis laat nemen en die in het huis van bewaring, alsof zij een misdaad hebben begaan, laat vasthouden en veroordelen. Wij willen onze stem aan de bevoegde personen laten horen, onze vrijheid grijpen en vrij zijn.

Enkel en alleen omdat mensen geen paspoort en officiŽle status hebben, hen onder deze omstandigheden vasthouden en hun vrijheid beperken, moet in onze wereld niet iets normaals zijn. Het niet weten wanneer men in het huis van bewaring vrij wordt gelaten, bedroeft de mensen uit psychologisch oogpunt en veroorzaakt gezondheidsklachten en sommigen sterven zonder van de vrijheid te kunnen proeven. En dit is weer een ander leed en maakt de mensen bevreesd.
Het is voor ons de vraag welke wereldorde of logica wordt gediend door de mensen die alle wetten in het Nederlandse parlement normaal vinden, want de wereld heeft niet alleen betrekking op de elf landen van Europa. Een dergelijk groot gedachtegoed mag niet beperkt blijven tot de vrijheid en ideologie van de Europese landen en de Europeanen. De wereld is voor ons allemaal. Maandenlang gevangen gezet worden, omdat een in levend zijnd mens niet over kansen beschikt, waarover Europeanen wel beschikken, dient volgens ons en eigenlijk volgens de mensen niet normaal gevonden te worden. Dat dient niet normaal beschouwd te worden. De denkbeelden van alle intellectuelen en mensen met democratische gedachten zijn op dit onderwerp nagenoeg hetzelfde.
Onze hoop is dat de mensen niet zolang in de gevangenis zitten.
Het hebben van geen paspoort kan deze straf niet met zich meebrengen.
Hoogachtend, te uwer informatie.

Ondergetekenden:
Celnr.
01. Westhout
02. Majaci
03. p
04. Kingna
05. Steven Larry
06.
07. Azarouagh M.
08. Ha?ri Mounsef B.F.
09. Bimder-Singh
10. Djouheir K.
11. Drouin C.Y.M.
12. Mimoun Ali
13. Fares
14. Belogun Teofila
15. Cur?? Piotr
16. Arije
17. Malik??
18. Tindall G.R.
19. Kurt Maksut
20. Nasbe
21. Joese de Sousa
22. Dulic K.
23. Ware George
24. Hasvinder Singh