Migratie discussie

Empire Jos Scheren

Tegen de schijn, het respectloze, het grote geld door Cokky van Limpt

Het debat over arbeidsmigratie Jelle van Buuren

Als niets meer samenvalt
Chris Keulemans en Shervin Nekuee

Vreemdelingen oude en nieuwe stijl   
Lolle Nauta

Open Grenzen
Edith Brugmans, hoogleraar filosofie


Europees migratierecht na Dover
Tmomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht


Is het liberaliseren van het immigratiebeleid dé oplossing?

Integreren of desintegreren?          Camille Mortagne

Naar een mondiale verzorgingsstaat

Freek Kallenberg

Koude' solidariteit is als patat met slagroom
Hans van Heijningen

De mythen en de verkeerde toon
Wil van der Schans, Jansen&Janssen


Economie en vrije migratie
Jelle van Buuren, St. Eurowatch


Een multiculurele samenleving?
Ed Hollants, Autonoom Cenrum


In een nieuw gebouw
redactie 'Op de Grens' AC

Buiten de werkelijkheid: Postmodernisme en protestgroepen

De zin of onzin van discussies met politici (mei 1998)

Wat valt er te kiezen? (mei 1998)

Samenwerken en netwerkvorming (december 1996)

Humanistische Beweging (oktober 1996) 

Discussie met kleur(april 1996) 

Discussie over de Identificatieplicht(april 1996) 

Bewegingsdiscussie (december 1992) 

Anti racisme strategie (december 1992)
 

Links verzet heruitvinden in postmoderne tijden
Dat zich op dit ogenblik een crisis in het kapitalistisch wereldsysteem voordoet, daar gaat ongeveer iedereen mee akkoord, zowel de werkgevers als werknemers, de staat, de partijen, de civiele maatschappij, als de bevolking in het algemeen. Over de aard van de crisis lopen de meningen uiteen. Lees verder

Wat te denken?
Hoe vaak schreef ik in het verleden niet -met een vette knipoog naar Lenin- de regel "wat te doen?". Wat te doen, het was de vraag die automatisch volgde op de analyse en die een antwoord beoogde, een richting in het handelen. Maar anno nu is de vraag "wat te denken?" voor links veel actueler. Lees verder

De tijd bewonen
We leven langer, werken korter, hebben meer vrije tijd en toch hebben we het gevoel dat we opgejaagd worden. Wie de dertig gepasseerd is zal het kunnen beamen: sedert het laatste decennium van de twintigste eeuw is onze relatie tot de tijd geradicaliseerd. Lees verder  

De jaren zestig
Volgens neoconservatieve denkers en politici zijn de idealen van de jaren zestig debet aan veel van de hedendaagse maatschappelijke problemen. Eric Duivenvoorden vindt echter dat het terugdraaien van de idealen niet alleen onwenselijk, maar ook onmogelijk moet worden geacht. Het zou de fundamenten wegslaan onder de huidige maatschappelijke orde. Lees verder

De barbaar beschaafd 
Integratie betekent respect voor de Nederlandse normen en waarden, schrijft de commissie Blok in haar rapport. Het is een van de weinige constateringen in het onderzoek waar de afgelopen weken geen kritiek op kwam. Tijd voor een kritische beschouwing over naties en nationalisme; hun moraal en de onze; beschavingsoffensieven en de ‘ander’.Lees verder

De hoofddoek - Het debat ontsluierd
Het verbod op religieuze symbolen in Frankrijk – dat eerst en vooral een verbod op hoofddoekjes is – werpt vele vragen op. Over de hoofddoek wordt wel gezegd, dat deze ‘zwanger van betekenis’ is en verschillende interpretaties toelaat. Maar dat geldt ook voor het debat over de hoofddoek. Ook dat moet ontsluierd worden.Lees verder

"Keer de leegheid van links" "van conservatieve rituelen naar constructieve hulp"
door Ernst Naber Het zelfgemaakte bord met de humoristische oneliner, de partijvlaggen, -folders en -sprekers, de aanwezige organisaties, zelfs plaats en route van de Keer-het-Tij demo vormen een sterk gerafeld ritueel van vergane linkse glorie. Lees verder

Politieke actie, theater, kunst, spektakel kan het samen?
Ed Hollants, Autonoom Centrum, 21 september 2003
Artikel geschreven voor Buiten de Orde van oktober
De laatste tien jaar is het overheersende beeld van radicale acties verschoven van gewelddadig karakter met de kleur zwart als hoofdtoon naar een meer kleurrijk geheel. Acties worden op creatieve wijze gevoerd en niet meteen met geweld  geassocieerd terwijl wel degelijk schade aangericht wordt met als doel het uitoefenen van druk.Lees verder

De onveilige puinhopen van het kapitalisme
Veiligheid. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne was het één van de meest bediscussieerde onderwerpen. Politieke partijen probeerden elkaar voortdurend af te troeven met voorstellen voor maatregelen die de veiligheid, of in ieder geval het gevoel ervan, moeten vergroten.
Lees verder

Tijd om buiten te spelen
Onder de rake kop ‘het speelkwartier is over’ deed Ed Hollants van het Autonoom Centrum in het vorige nummer van Grenzeloos een poging om de politieke en maatschappelijke onrust die de afgelopen maanden rond de opkomst van en de moord op Fortuyn is ontstaan, te doorgronden. Een reactie van Hans van Heijningen Lees verder

 

 

 

 

zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish