WAKE BIJ HET GRAF VAN DE HEER BARAYA,
overleden in de grensgevangenis na ernstige medische verwaarlozing

PERSBERICHT
Van: Wakegroep grensgevangenis,
Contactpersoon: Rens den Hollander, Autonoom Centrum
Telefoon: 020 6126 172; 06 533 877 92

Op 14 januari overleed de heer F. Baraya uit Burkina Faso in zijn cel in
het grenshospitium te Amsterdam. Al maandenlang was hij zeer ernstig ziek,
maar ondanks herhaaldelijk aandringen van de bewakers van zijn afdeling is
hij niet in een ziekenhuis opgenomen. Dit blijkt uit indringende artikelen
van de Volkskrant van 26 en 29 juli, gebaseerd op logboeken uit de
gevangenis. De wakegroep grensgevangenis is verbijsterd dat de medische
dienst en de directie van de gevangenis zo nonchalant omspringen met
(ernstig) zieke mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd en die
volledig van hen afhankelijk zijn. In een speciale wake wil de groep
stilstaan bij het tragische lot van Baraya en het onrecht dat hem is
aangedaan.

= Vluchtelingen en mensen zonder papieren horen niet thuis in een
gevangenis.
= Ieder die opgesloten zit in een van de grensgevangenissen dient
behoorlijke medische verzorging te krijgen, directe toegang tot een
huisarts zo vaak als dat nodig is en medicijnen en opname in het
ziekenhuis als de ernst van zijn of haar ziekte dat vereist. Behalve
ziektes die mensen onder de leden hebben, maken grensgevangenissen zelf
ook ziek. Woede en verdriet over de onrechtvaardige opsluiting,
onzekerheid over de opsluitingsduur en angst voor terugzending bevorderen
de gezondheid niet.
= De directie van de grensgevangenis dient de waarschuwingssignalen van
haar personeel serieus te nemen. = De regering dient erop toe te zien dat
het onderzoek naar de dood van de heer Baraya, dat al vele maanden
vertraagd is, ten spoedigste afgerond wordt, dat de uitkomst openbaar
gemaakt wordt en dat de vereiste verbeteringen ook daadwerkelijk
doorgevoerd worden. = Nooit meer mag een (dood)zieke gevangene in de
grensgevangenis aan zijn lot overgelaten worden!

De wake vindt plaats
op zondagmiddag 3 augustus, om 6 uur,
Begraafplaats Westgaarde,
Ookmeerweg 275, ingang ter hoogte van de Osdorperban,
Amsterdam
Verzamelen voor het hek.

Grafvak nr. 2, Islamitische graven; links achterin.
Bereikbaar met bus 23 (5 uur) vanaf NS-station Amsterdam Zuid WTC;
uitgang aan oostkant (niet VU), onder viaduct door, meteen links de trap
op. Of vanaf Amsterdam CS (5 uur); eindpunt tram 1; kwartier lopen Met
auto: A4, afslag Sloten Bloemen en kaarsen in glazen potjes zijn welkom.

Achtergrond informatie treft u aan in een aparte e-mail met de titel
'Achtergrond dood heer Baraya'.

Nadere informatie bij Rens den HollandX-Mozilla-Status: 0009telefoon 020
6126 172 ; 06 533 877 92 e-mail: ac@xs4all.nl

* * *

GEDICHT [overname toegestaan]

Omdat de heer Baraya een naamloos graf gekregen heeft, zal de wakegroep
een bord plaatsen met dit gedicht:

Jouw naam
==========

Flauw en flets
zijn beeld
scherp-omrand
meedogenloos bepaald, beperkt
zijn lot

Onbekend en onbemind
zijn land
zijn reis, zijn doel
zwart op wit geletterd
's rechters uitzettingsbevel

Familie, vrienden
hulpeloos verneveld
celdeuren vallend
staalhard in't slot

Maar
jouw naam
Baraya - Baraya

jouw naam Baraya
zal blijven zweven
langs berk en els en es