This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

over de grens - verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland

autonoom centrum, maart 2004

# Contactadressen bij uitzettingen

IND
Voor nieuws en cijfers: www.ind.nl
voorlichting@immigratiedienst.nl
tel 0900-1234561

Ministerie van Justitie
Voor persberichten, rapporten, kamervragen, wetsvoorstellen, politieke agenda: www.justitie.nl
voorlichting@minjus.nl
voorlichting tel 070-3 70 68 50

KMar / Marechaussee
www.marechaussee.nl en www.mindef.nl
staf Koninklijke Marechaussee tel 070-4414500
voorlichting tel 070-3188357 of 070-3188321

KMar Schiphol
voorlichting: tel 020-6038212

Uitzetcentrum Rotterdam Airport
Rotterdam Airportbaan 18
tel 010-2625591

Uitzetcentrum Schiphol Airport
Ten Pol 64 te Oude Meer
tel 023-5126126

Passantenverblijf (voor geweigerden)
Ten Pol 64 te Oude Meer
tel 020-6038118

Grenshospitium Vluchtelingenwerk
Tafelbergweg 10 en H.J.E. Wenckebachweg 48 (Bijlmerbajes), Amsterdam
tel 020-5774766/67

Luchthavenpastoraat Schiphol
tel 020-6014751

KLM afdeling security tel 020-6495555/56
fax 020-6488062

Transavia
tel 020-6046592
fax 020-6534718

Martinair
tel 020-6011222

Air Holland (deed groepsuitzettingen vanuit Frankrijk)
tel 020-316444

Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers
tel 020-4498585

Schiphol vluchtinformatie www.schiphol.nl tel 0900-7244746

Tweede Kamer
Voor kamerstukken, -vragen, dossiers, brieven: www.overheid.nl en parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous
Voor (kamer)vragen:
Groen Links: tel 070-318 3030, fax 070-318 3685, groenlinks@tk.parlement.nl
SP: tel 070-318 30 44, fax 070-318 38 03, spfractie@tk.parlement.nl

Opvanggroepen/actiegroepen/zelforganisaties
Contact via LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt)
tel 030-2990222
mailto:stichting.los@planet.nl

Van Harte Pardon
www.vanhartepardon.nl
info@vanhartepardon.nl

Vluchtelingenwerk (VVN)-groepen
info@vluchtelingenwerk.nl
tel 020-3467200, fax 020–6178155

Bureau voor Rechtsbijstand / piketcentrale
www.bureaurechtshulp.nl

Campagnes tegen uitzettingen in Europa
Noborder-netwerk www.noborder.org

IOM
www.iom-nederland.nl
tel 0900-7464466

Commissie van Toezicht Detentieplaatsen
CvT Grenshospitium, tel 020-5412879
CvT Detentieverblijven KMar Schiphol, p/a Staf KMar, postbus 90615, 2509 LP Den Haag, tel 070-4414627

Nationale Ombudsman
www.ombudsman.nl
tel 070-3563563