algemeen Autonoom Centrum
mailinglist

 

Stop invasie bedrijfsleven

Naar een aangeharkte dode stad'De Vrije Ruimte'
  
  


 

 

 


Reverse Imagineering :Toward the New Urban Struggles
Or : Why smash the state when your neighborhood theme park is so much closer Lees verder

In de schaduw van de creatieve stad
Jarenlang is er niet naar ze omgekeken en hebben ze een zwervend bestaan geleid, immer op zoek naar een eigen plek en dagelijks in gevecht om het hoofd boven water te houden. Maar opeens staan de Amsterdamse kunstenaars, krakers en andere creativelingen die hun inspiratie buiten de gevestigde orde vorm geven in het middelpunt van de belangstelling. Lees verder

Radiopiraat PATAPOE met uit de lucht halen bedreigd
Vrije Radio Patapoe is een niet-commerciële zender, gerund door vrijwilligers, die gratis uitzend voor alle amsterdammers, 24 uur per dag, al 17 jaar lang. Lees verder

Transurbanisme
De actuele stedelijke ervaring wordt prachtig gesymboliseerd door de gsm: overal waar je mobieltje het doet ben je in de stad, overal waar je niet kunt bellen ben je in de vrije natuur. Nederland is dus één stad, een regio-stad, en niet eens zo'n grote vergeleken met Peking of Sao Paulo, steden met bijna het dubbele aantal inwoners als de lage landen bij
de zee.lees verder

Guerrilla expo
De Vrije Ruimte en het Autonoom Centrum organiseren in september een groots opgezet spektakel onder de naam guerrilla expo. De Guerrilla Expo wil een letterlijke inbreuk in de stedelijke structuur zijn, maar zal door een uitnodigende vormgeving ook versmelten met haar omgeving. Het continue proces van de gedeelde en bevochte stad komt daarmee terug in het karakter van de expositie. Hier een eerste schrijven.Lees verder

Het gevecht om de ruimte
Ook buiten de muren van de 'eigen' ruimte een steeds heviger strijd geleverd moet worden om te bepalen of jij daar nog iets te bepalen hebt. Zoals de veelgeroemde vrije markt allerminst 'vrij' is, is de publieke ruimte steeds minder 'publiek' en steeds meer eigendom van degene die er geld aan uitgegeven heeft.
lees verder

Is een broedplaats wel een vrijplaats? Een onderzoek naar tegencultuur in Amsterdam.
Inhoud
Hoofdstuk1 Inleiding
Hoofdstuk2 Cultuur en tegencultuur
Hoofdstuk3 Tegencultuur in Amsterdam
Hoofdstuk4 Vrijplaatsen en broedplaatsen: onderzoeksbevindingen
Hoofdstuk5 Concusie
Gegevens auteur

Van krakers en de dingen die voorbij gaan
Werkgebouw het Veem in Amsterdam Lees verder

Weer een vrijplaats bedreigt: Het Fort van Sjakoo

Fort van Sjakoo krijgt een huurverhoging van meer dan 900%. Volgens Woningbedrijf Amsterdam een "redelijk voorstel"... Lees verder

Absurde huursverhoging Latijns Amerika Centrum Sinds juli 2000 wordt het LAC door een absurde huurverhoging van meer dan 200% in haar voortbestaan bedreigd. Ondanks gesprekken met de gemeente en de toezeggingen van hun kant is de situatie tot op heden ongewijzigd. Binnen het marktconforme beleid van de gemeente is er geen ruimte voor de talrijke al bestaande sociaal-maatschappelijke inititatieven. Ook het Latijns Amerikaans Centrum dreigt door deze struisvogelpolitiek binnenkort te verdwijnen. Lees verder

Oproep tot deelname aan  coöperatieve vereniging 'De Vrije Ruimte'

Coöperatieve vereniging 'De Vrije Ruimte' is een samenwerkingsverband van de woon-, werk- en cultuurpanden in Amsterdam die gekraakt zijn, dat ooit waren of op andere wijze uitgroeiden tot een eigenzinnige plek. Aanleiding voor het initiatief vormen behalve de voortdurende bedreiging en ontruiming van bestaande vrijplaatsen ook de aangekondigde beleidswijzigingen op dit gebied van de gemeente. Doel is de versterking van de positie van bestaande panden en de realisatie van nieuwe projecten. De vereniging streeft naar een bundeling van de reeds aanwezige kennis en ervaring en wil mogelijkheden voor daadwerkelijke onderlinge ondersteuning verder uitwerken. Het is van belang dat zoveel mogelijk panden dan wel  groepen die nog op zoek zijn naar een onderkomen, de 'intentieverklaring’, achter in deze brochure, ondertekenen.Lees verder

 

 

 
'De Vrije Ruimte'zoekarchiefreageerhome •