Uitzettingen Schiphol: cijfers gebruik van dwang, december 1999

Uitzetting verhinderd, oktober 1998

De verwijderingsmachine op volle toeren, september 1999

Europese samenwerking en tegenwerking, december 1997

Het verwijderingsbeleid, december 1997

Oude wijn in nieuwe zakken, december 1997Uitzettingen Schiphol

Drang en dwang gericht tegen een vreemdeling die wordt uitgezet, worden officieel slechts dan toegepast als de veiligheid van de ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) of andere aanwezigen dat vereist. Indien een begeleider van een uit te zetten vreemdeling tijdens de vlucht over moet gaan tot het toepassen van geweld, geschiedt dat in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de gezagvoeder van het vliegtuig.

1997

Totaal aantal uitzettingen via Schiphol: 11.034. Waarvan 486 begeleid. Gebruik van geweld als volgt onderverdeeld:

- aanbrengen van boeien 95 maal

- gebruik van dwangbuis 4 maal.

1998

Totaal aantal uitzettingen via Schiphol: 12.194. Waarvan 1172 begeleid. Gebruik van geweld als volgt onderverdeeld:

- aanbrengen van boeien 144 maal

- gebruik van dwanbuis 7 maal.

Het aanbrengen van tape gebeurt niet meer sinds de Commissie van den Haak haar rapport uitbracht. De Commissie Van den Haak bracht in april 1993 rapport uit, genaamd 'Humane uitzetting: een paradox?'. De aanleiding was het 'incident' met de getapede Roemeense asielzoeker die bij zijn uitzetting dusdanig zuurstofgebrek leed dat hij blijvend invalide werd. De toegepaste methoden van tapen wees de commissie als disproportioneel af. De commissie was verder van oordeel dat de KMAR niet in alle opzichten voldoende is toegerust op haar taak met betrekking tot het weigeren en uitzetten van vreemdelingen. Tevens achtte de commissie het gebruik van hulpmiddelen, zoals handboeien, voetboeien, dwangbuis en fixerend brancard of getapede deken waarop cq waarmee betrokkene wordt gefixeerd, in de uiterste gevallen waarin het gedrag van betrokkene daartoe noopt, aanvaardbaar. Staatssecretaris Kosto gaf de Tweede Kamer de volgende cijfers over 1991 en 1992.

1991

Totaal aantal uitzettingen via Schiphol: 6323. In 54 gevallen is daarbij geweld toegepast, als volgt onderverdeeld:

- licht fysiek geweld 3 maal

- aanbrengen van boeien 38 maal

- aanbrengen van boeien en het gebruik van tape 13 maal.

1992

Totaal aantal uitzettingen via Schiphol: 6799.

In 46 gevallen is daarbij geweld toegepast, als volgt onderverdeeld:

- licht fysiek geweld 3 maal

- aanbrengen van boeien 39 maal

- aanbrengen van boeien en gebruik van tape 4 maal.

Tegenwoordig doet het personeel van de KMAR drie weken achtereen uitzettingen gevolgd door andere vormen van grensbewaking. Er is sprake van constante training om voornamelijk middels communicatie uitzettingen rustig te laten verlopen. Agressie moet optimaal worden geneutraliseerd met zo min mogelijk dwangmiddelen. Uitzettingen dienen zo humaan mogelijk plaats te vinden, waarbij veilighied aan boord voorop staat.

De Koninklijke Marechausee geeft geen concrete voorbeelden van 'incidenten' of gevallen van geweldstoepassingen tegen de Koninklijke Marechaussee omdat deze 'misbruikt' kunnen worden, gemakkelijk uit hun context gebruikt kunnen worden.

zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish