algemeen Autonoom Centrum
mailinglist


Zwartboek politieoptreden EUrotoplinks

World Social Forum
 

 

 

 

dossier 'de tophop'

Globalisering

Informatie, artikelen en discussie over het verzet tegen hun globalisering en om te komen tot onze globalisering

Diverse discussie artikelen over de betekenis van 11 sept voor de strijd tegen neoliberale globalisering 

 

Hoe diep is het water tussen sociaal-democratie en andersglobaliseringsbeweging? - Tom Jones en Herman Michiel
In deze bijdrage wordt ingaan op de verhouding tussen de andersglobaliseringsbeweging en de sociaal-democratie. Uit hun respectieve verhouding tot het kapitalisme wordt geprobeert de onderlinge verhouding tussen andersglobalisme en sociaal-democratie te belichten. Lees verder

Het Gezicht van de Globalisering
De democratie op wereldvlak is nog ver van gerealiseerd. En toch is het wereldburgerschap de onvermijdelijke toekomst, want de toename van de mondiale problemen laat ons geen andere democratische keuze.' Lees verder

Radicale democratie
Hoewel de globaliseringsbeweging zich terecht niet laat verleiden tot een eenduidig politiek programma, komt het begrip radicale democratisering regelmatig terug. Ook in een aantal recent verschenen boeken staat het centraal. Lees verder

Tussen droom en daad
een ingekorte en gereviseerde versie van de proloog 'To open a crack in history' van het andersglobalistenboek 'Esperanza! Praktische theorie voor sociale bewegingen' Lees verder

“De bacterie van het economisch imperialisme heeft het WSF besmet”
Monica van Eurodusnie bezocht het WSF in India maar vooral ook de alternatieve fora, "Minder massaal bezocht werden de twee gelijktijdig gehouden ‘alternatieve’ fora ‘Mumbay Resistance 2004’ en de ‘Peoples Movement Encounter 2004’. Minder massaal, maar wel beter en leuker". Lees verder

Nederland langs de zijlijn van mondiaal debat
In snel tempo verandert de beweging van andersglobalisten in een mondiale burgerbeweging. Vakbonden, maatschappelijke organisaties en linkse partijen staan te dringen om mee te kunnen doen in dit dynamische strijdperk van mondiaal debat en activisme. Behalve Nederlandse bonden en partijen. Die zijn nog vrijwel afwezig. Lees verder

Italie en de zwevende staking
Het is zover. De onverwachte, plotselinge, zo maar staking, de 'wilde
staking', is terug. Waarschuwingen worden niet gegeven, (overleg)regels
niet gerespecteerd, akkoorden en termijnen niet in acht genomen. De spoorwegstakingen van begin vorig jaar gaven Nederland al een
voorproefje van het verschijnsel, en er is vast meer op komst. In Italie
theoretiseert men er al over.Lees verder

The Decline and Failure of American-Imposed Capitalism and the Rise of Social Democracy/Leftist Ideology in Latin America
Today, the small movement that began in Chiapas ten years ago has, like an octopus extending its tentacles, enveloped almost all Latin American nations, especially those of South America. The region’s citizens are taking matters into their own hands, creating a new dynamic to a once American dominated and subservient area, unleashing mass unrest, mass solidarity and mass calls for change. Lees verder

Van FTAA Light naar Oorlog Light
De FTAA-top in Miami representeert de officiële thuiskomst van de «war on terror». De nieuwste tactische en propaganda- technieken — bijgeslepen in Irak van een ge-hollywoodiseerd leger tot gemilitariseerde media — zijn nu op grote schaal toegepast in een grote Amerikaanse stad.Lees verder

Voor een 'Europa in Mineur'
De italiaanse schrijveractivist Bifo schetst de gewenste toekomst voor Europa en globaliseringsnetwerkenLees verder

De consumentenbeweging als tegenkracht van de globalisering
de potentie van de consumentenbeweging in het bredere perspectief van vrijheid en gelijke kansen voor iedereen, vrouwen, kinderen en mannen wereldwijd. Nu Ahold-topman Moberg via massale consumentenonvrede gedwongen is een deel van zijn veel te riante beloning in te leveren, is het echter een geschikt moment om na te gaan hoever consumentenmacht zou kunnen gaan reiken.Lees verder

De glazen bol van de andersglobaliseringsbeweging
Keihard politieoptreden, politieke vervolging van demonstranten, interne meningsverschillen over de te volgen strategie en na te streven doelen, de verplaatsing van vrijhandelsbijeenkomsten naar afgesloten of anderszins voor demonstranten onbereikbare plaatsen en toenemende inkapseling van de beweging door het politieke establishment Lees verder

Anders gaan verlangen?
Verkeert de andersglobaliseringsbeweging in ademnood? Een pleidooi voor een tweetandige strategie.Lees verder


De nieuwe (?) politieken van (een deel van) de andersglobaliserings-beweging
Het gaat mij er in dit artikel niet om wat precies onder politiek moet worden bestaan (politieke verschijnselen doen zich overal voor); wel wil ik het onderscheid tussen het politieke en het sociale (een onderscheid dat niet alleen academici maar vaak ook -vroegere?- activisten aanbrengen) bekritiseren. Lees verder

The Importance of the Local I want to make strategic argument, I want to argue for the importance of struggles and strategies in the locality. I also think that a greater stress on the local, at the same time as we strengthen our international networks, is vital for the future development and spread of the European Social Forum.Lees verder

Foto's uit Evian

De eerste aktie het kamp
De blokkade 1
De Blokkade 2
De aktie bij WTO 1
De aktie bij WTO 2

-G8 2003 EVIAN een verslag
Aktie bij WTO
Aktie blokkade succes
Autonoom Centrum tegen G8 top
De uitdaging van Evian: Water uit GATS !

 

Waar gaat het om bij de GATS-onderhandelingen? En waarom speelt dit alles zich achter schermen af?
Tot 11 januari 2003 kon u bij de Europese Commissie voorstellen doen of opmerkingen plaatsen over de GATS. Goede kans dat u dat niet gedaan hebt, omdat u niet wist waar het over ging.Lees verder

Bedenkingen bij de GATS-onderhandelingen
GATS is wel degelijk een bedreiging voor het voortbestaan van de openbare diensten zoals wij die nu kennen.Lees verder

YOMANGO en het verdraaide kapitalisme  
YOMANGO heeft 't 'm gelapt, zoveel is zeker. Het verhaal rolt nu langzaam de wereld over. YOMANGO saboteert het kapitalistisch systeem met haar eigen middelen en heeft daarbij ook nog een hoop lol. Het heeft alles te maken met merken, logo's, brands en gaat als volgt...Lees verder  

Vogelvrij: Interview met Toni Negri

'De Antwoorden van het Antiglobalisme'
Met de publicatie van Dirk Barrez' 'De antwoorden van het antiglobalisme. Van Seattle tot Porto Alegre' (Globe, Roeselare) klaart de boekenhorizon weer een beetje op.
lees verder

REDE UITGESPROKEN DOOR ERIC GOEMAN, WOORDVOERDER VAN ATTAC VLAANDEREN TIJDENS HET MANIFEEST IN BRUGGE

Interview met Peter Lamborn Wilson alias Hakim Bey over 11 september, de Islam en globalisering

Het lijkt zelfs wel zonneklaar dat het globalisme meer dan ooit is gesterkt door deze gebeurtenissen, want als het ergens om verlegen zat, was het wel een geloofwaardige vijand. Met andere woorden: het element van het spektakel ontbrak. En dat is nu juist onontbeerlijk. Binnen een eenvormig mondiaal systeem kom je nog niet zo eenvoudig aan een geloofwaardig ‘rijk van het kwaad’ dat je moet bestrijden, in het kader waarvan je weer maatschappelijke dwang kunt uitoefenen. Nu is dat probleem plotseling opgelost. We hebben nu een geloofwaardige vijand, althans voor de komende tien jaar, uit naam waarvan er allerlei vormen van dwang kunnen worden uitgeoefend. En dat gebeurt ook al. Er wordt hier wel gepraat over burgerrechten en de grondwet en zo meer — en terecht — maar in diepere zin is het een kwestie van mensen in het gareel houden ten behoeve van het mondiale kapitaal. Lees verder

De postmoderne handbijbels van de 'Seattle-beweging'
door Peter Tom Jones*

Uit de Uitpers december 2001

Sinds de val van de muur en de daaropvolgende implosie van het Oostblok genoten de neoliberale pleitbezorgers met volle teugen van het 'Einde van de Geschiedenis'. Zou de 'marktgebaseerde democratie' immers niet resulteren in vrede en mondiale voorspoed voor iedereen? Ondertussen is dit naďeve geloof aan diggelen geslagen. Het wereldwijd opgedrongen model van de neoliberale globalisering, vergezeld van haar verpletterende Heilige Drievuldigheid (liberaliseren, privatiseren en dereguleren) en haar sociaal en ecologisch niet-duurzaam consumptiepatroon, heeft tot massaal verzet geleid. Lees verder

 

Filmpje Tute BiancheVeel meer foto's

zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish