Moord op Yassim, aanval op Islam


Met de moord door het IsraŽlische leger op Yassin, de leider en
oprichter van HAMAS lijkt een belangrijke stap gezet te zijn die veel verder reikt dan het IsraŽlische-Palestijnse conflict.


De eerste tekenen daarvan zijn al te zien. Voor het eerst is er sprake in een Hamas verklaring van een bedreiging aan het adres van Amerika. In de verklaring staat dat IsraŽl deze misdaad niet zonder steun van Amerika heeft begaan en verder 'alle Islamieten in de wereld zijn uitgenodigd om deel te nemen in de vergelding op deze misdaad'. Tot nu toe hebben Palestijnse organisaties nooit naar een verbreding van hun strijd tegen IsraŽl naar die van de VS gezocht, of een beroep gedaan op een algemeen Islamitische verzet zoals dat van Al Qaida.


Hamas heeft zich de laatste tien jaar ontwikkeld tot een van de belangrijkste politieke organisaties van de Palestijnen. Ook al wijs je hun gedachtegoed en methodes van verzet af je kunt niet om dit feit heen. Het is dan ook ondenkbaar dat er nog een oplossing gevonden zou kunnen worden in het IsraŽlische Palestijnse conflict zonder dat Hamas daar deel vanuit maakt.

Hamas heeft ook al meerdere malen duidelijk gemaakt dat ze zich kunnen neerleggen bij een verdeling van land op basis van de grenzen van 1967. Waarbij de bevrijding van het gehele land in de toekomst aan gods wil overgelaten wordt.

In Gaza is Hamas al de organisatie met de grootste aanhang. Juist afgelopen week werd bekent dat delen van de Al Aqsa brigades (Fatah beweging van Arafat) in Gaza overlopen naar Hamas. Het afgelopen jaar hebben ook steeds meer aanslagen te zien gegeven die georganiseerd werden in een samenwerkingsverband van Hamas, Al Aqsa en soms ook de Islamic Jihad.

Yassin was niet de militaire maar de spirituele leider van Hamas (uiteraard is hij als zodanig wel medeverantwoordelijk voor de zelfmoordaanslagen). Dat juist hij vermoord wordt zal door de meeste Islamieten niet gezien worden als een militaire te verklaren daad van IsraŽl in het conflict met de Palestijnen maar als een aanval op de Islam.


In plaats van te deŽscaleren en oplossingen te zoeken lijken zowel de VS als IsraŽl met hun politiek in het Midden Oosten af te stevenen op een strijd tussen de 'beschaafde' joods-christelijke wereld en de Islam. De velen fundamentalistische groeperingen maken hier dankbaar gebruik van.

Op zich zal Hamas niet veel meer kunnen doen als ze al doet: zelfmoordaanslagen in IsraŽl. Het gevaar is dat het conflict verbonden raakt met groeperingen buiten IsraŽl en Palestina zoals het Al Qaida netwerk en dat het conflict zich uitbreid naar de Palestijnse-IsraŽlische burgers. Ook hier is sprake van een groeiende Islamitische beweging. Zeker zal zijn dat de burgers van Arabische landen zich meer en meer zullen gaan keren tegen IsraŽl en de VS en dit willen gaan omzetten in een strijd tegen IsraŽl en de VS. Deze strijd zal van beide kanten gevoerd worden op een wijze die alleen maar af te keuren is evenzo de motieven die steeds meer het karakter krijgen van een godsdienststrijd. Op langere termijn is maar de vraag of IsraŽl dit alles als staat zal overleven.