contacht usga terugnaar de homepagina

persbericht 5 februari 1997


Martinair stopt met gedwongen groepsuitzettingen


Op 4 december 1996 bezette ongeveer 80 mensen het kantoor van

Martinair op Schiphol. De aktie, georganiseerd door het Autonoom

Centrum, was een protest tegen de medewerking die Martinair

verleent aan de gedwongen uitzetting van vluchtelingen per

charters. Martinair heeft een vrij bijzondere functie, omdat zij

haar vliegtuigen ter beschikking stelt voor het uitvoeren van de

zogeheten 'eurocharters', waarmee in Europese samenwerking

voornamelijk Zairezen zijn uitgezet.

De aktie was gericht op het losmaken van een diskussie over de

wijze waarop Martinair omgaat met haar eigen

verantwoordelijkheden en de kritiekloze wijze waarop zij haar

vliegtuigen verhuurt. Daarom was één van de eisen voor de

beëindiging van de bezetting dat er een gesprek met

vertegenwoordigers en werknemers van Martinair zou plaatsvinden.

Dat gesprek vond ook plaats. Martinair zegde toe dat zij, na

nauwkeurige lezing van de door het Autonoom Centrum verstrekte

informatie, haar standpunt kenbaar zou maken.

Deze toezegging heeft geleid tot een tweetal gesprekken. Wij zijn

hierin tot de stellige overtuiging gekomen dat Martinair stopt

met het verlenen van medewerking aan gedwongen uitzettingen. Voor

ons is de aanleiding af te zien van verdere akties tegen het

bedrijf.

We hopen dat andere bedrijven aan de veranderde houding van

Martinair een voorbeeld nemen. Het is een stimulans voor iedereen

die gelooft dat veranderingen in het vreemdelingenbeleid niet

alleen (of juist niet) in Den Haag bereikt worden, maar overal

waar mensen bereid zijn de verantwoordelijkheid voor hun eigen

handelen te nemen.

volgendenaar boven