Reacties op volgorde van binnenkomst (de laatste bovenaan)

 

Jammer, jammer, jammer maar toch in de geest van het AC die we
allemaal kennen. in de hoop van een sterke terugkomst in welke vorm dan
ook wens ik jullie veel succes en kracht.

Met hartelijke groeten
Mostafa Alahyarian

---------------------

Dag,
mijn eerste reactie op jullie besluit heb ik op 12 september jl
gegeven aan Vincent al wandelend met de wandelclub door het
natuurgebied Geestmerambacht. Ik was wel onthutst maar ik reageerde
vanuit denkbeelden die zich momenteel bij mij ontwikkelen over de
verschuivingen in het actiewezen en de politiek/
maatschappijcritische
bewegingen die neerkomen op sociologische verschuivingen van de
groepen die verbindingen leggen tussen theorie/ideologievorming en de
praxis, de acties.Het nieuws verbaasde me daarom niet geheel. Maar dat
neemt niet weg dat ik achteraf toch wel verdrietig was met het bericht. We
kennen elkaar immers, grotendeels op enige afstand, al heel lang. En het
simpele idee dat jullie bestaan en goed werk doen blijkt meer te werken
dan je denkt. Ik hoop dat jullie een nieuwe actieplek vindt waar je lekker
in je vel zit en dat we elkaar niet uit het oog zullen verliezen (ga bv
één keer per maand, net als Vincent, mee wandelen). Als Vincent het zinnig
vindt ben ik eventueel bereid, maar niet op dit moment, om mijn eerste
reactie die ik hem gaf, op papier te zetten. Het ga jullie goed, en heel
erg bedankt. Jaap.

---------------------

Onze eerste reactie bij het lezen van jullie bericht was "jammer".
Maar we hebben resprct voor jullie keuze om ruimte te scheppen voor
nieuwe experimenten.
We kunnen niet anders getuigen dan dat we geinspireerd zijn door
jullui inbreng en jullie publicaties. Jullie akties riepen op om
buitengesloten mensen weer kansen tot leven te geven. We zijn jullie
dankbaar voor de levendige inzet, die ons moed gaven om in onze keuze voor
de gemarginaliseerden vol te houden. We hopen, dat ieder van jullie de
tijd en de kans krijgt om ergens in de geglobaliseerde wereldd nieuw vuur
te ontdekken en dat er weer vonk kan overspringen naar onze samenleving.
Nog een extra voor van dank aan Rens, die in grote (de brand in 1995) en
in kleine (de opvang van vluchtelingen) gebeurtenissen met ons meeleefde.

Een boeiende AC-aktiegeschiedenis.
Met vriendelijke groet en goede wensen van Zusters Hoogstraat 301A
Eindhoven.

---------------------

Beste mensen, hoewel misschien niet geheel onverwachts keek ik er bij
terugkeer van vacantie toch van op dat jullie besloten hadden het
Autonoom Centrum op te heffen. Vanuit actievoerend Amsterdam bezien is
dat jammer. Dank in ieder geval voor het bericht dat ook bij ons
binnenkwam. In het geval van het IISG denk ik dan toch even aan het
archief van het Centrum. In het verleden mochten wij daar al het een
en ander van ontvangen en ik zou er graag op willen aandringen ons bij
de afwikkeling van dat onderwerp te betrekken. In de slotzin van het
bericht staat niet voor niets dat "over een tijdje een meer historisch
politieke terugblik gepubliceerd" zou kunnen worden. Dan moet er
natuurlijk nog wel iets zijn om die terugblik op te baseren. Ik hoef
het belang van het archief waarschijnlijk niet echt toe te lichten.
Overigens staat het jullie natuurlijk vrij om een andere plaats dan
het IISG te kiezen. Wil zo vriendelijk zijn en met mij contact
opnemen? Met vriendelijke groet, Co Seegers
Collectievorming/Collection Dept. IISG - Amsterdam

---------------------

Hoi,

Veel hebben we niet samengewerkt in al die jaren. Ik doe net iets
anders dan jullie, maar soms was er overlap, zoals bij die schakeltjes die jullie vonden tijdens het bezoek aan Palestina, activiteiten rond de Golfoorlog e.d.

Wat mij altijd verbaasde was dat jullie als relatief kleine groep
altijd nog zoveel mensen voor acties konden mobiliseren. Dat was wel heel bijzonder en een gemis dat dit wegvalt.

Ik weet zeker dat ik jullie weer ergens tegen zal komen. Ben wel
benieuwd waar. Waai eens lekker uit.
 Martin

---------------------

Even heel druk/en weinig  energie dus geen lange reactie
Maar ja
Ik vind het toch maaar heeeeeeeel wat dat jullie er mee
ophouden!!!!!!
Hoop dat er goede discussies en veel doordenken  en nieuwe dingen uit voort komen! Dus daarom bergen energie toegewenst Saskia

---------------------

Goddomme, ik vind dit echt heel erg. Ik lees het op afstand, en weet niets van de discussies die er bij jullie intern hebben gespeeld, maar ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat iedereen in de reacties het haast eens lijkt te zijn met jullie keuze, al respecteer ik die natuurlijk ook.
Maar wat mij betreft kunnen jullie helemaal niet gemist worden, komen de beste acties vrijwel altijd uit jullie koker, lijken jullie van buitenaf juist de minst vastgelopen groep die er is, en ik vind dit echt ontzettend jammer.
Natuurlijk gun ik ieder van jullie ook vernieuwing - zelf sla ik ook regelmatig nieuwe wegen in. Maar op dit moment overheerst het gevoel van: Nee hoor, dat mag helemaal niet, dat kan niet, ze moeten blijven!
Bah, en het regent ook nog.

Liefs,
Bas, kraakspreekuur Eindhoven

---------------------

Hallo allemaal,

ik ben Jose Koot en ik ben 19 jaar. Ik weet nog niet zo lang van jullie
bestaan af maar naar wat ik heb gehoord vind ik dat jullie heel goed werk
doen of hebben gedaan. Ik mail jullie om dat te zeggen want ik las vandaag
in de Volkskrant dat jullie ermee stoppen. Ik vind het jammer want er
jullie deden tenminste iets!! Kortom bedankt!! Groetjes Jose Koot

---------------------

Beste Ed, Rens, Vincent en de anderen,

Zelf heb ik een paar keer organisaties meegemaakt op momenten dat de koers
een groot vraagteken was. Perdu, Balie, VPRO etc. En nu in tijden van
bezuiniging op culturele en sociale instellingen ook daar de vraag speelt
hoe het verder moet zie je vaak dat het gesprek over de toekomst volledig
gedomineerd wordt door het pure overleven, hoe dan ook. De bestaansvraag
wordt zelden gesteld. Als de organisatie maar blijft bestaan, als mensen
hun plek maar behouden, dan is zo ongeveer elke concessie en
identiteitsverandering acceptabel. In veel gevallen is dat begrijpelijk -
je geeft een organisatie met een goede reputatie en banen die mensen de
zekerheid geven dat ze verder kunnen niet zomaar op.

Maar mij bekruipt bij zulke discussies wel eens het idee dat het beter zou
zijn de zaak op te heffen en jezelf opnieuw uit te vinden. Dat vergt
zelfinzicht, moed en het vertrouwen dat een nieuwe tijd ook om nieuwe
vormen van organisatie vraagt. Die eigenschappen zijn meestal ver te
zoeken op het moment dat het er het meest op aankomt. Jullie durven dat
wel. Na een lange tijd van zoeken naar een herdefinitie van de plaats en
het werk van het Autonoom Centrum besluiten jullie dat deze vorm niet meer
aan de doelstelling beantwoordt, dat de kennis en de ambities van de
verschillende medewerkers te ver uit elkaar lopen, dat het AC niet meer
het antwoord vormt op de totaal veranderde wereld. Ik vind het meer dan
triest dat er nu niet meer zoiets bestaat als het AC, dat toch een ijkpunt
was in het kritisch nadenken en mobiliseren van die gedachten tegenover
een globaliserende, zakelijke, repressieve wereld. Maar waar vakbonden,
theaters, kranten en omroepen niet de stap durven zetten om zichzelf
opnieuw uit te vinden, en dus dreigen voorbijgelopen worden door de
ontwikkelingen waar ze tegen zijn, durven jullie dat wel.

Ik ben er, met jullie, nog niet uit welke vorm van kritiek en verzet wel
de juiste is in deze tijd. Het zal wel een combinatie moeten worden van
korte allianties, veelkleurige partners, over de grenzen heen reikende
communicatie, internet dus - en tegelijk een gestage theorievorming met
ruimte voor veel verschillende stemmen, met nauwelijks een gedeelde
ideologische basis. Het gaat erom een nieuwe ruimte te scheppen naast de
nog steeds machtige, maar verkalkte en onmenselijke ruimte van overheid en
bedrijfsleven. De behoefte aan die ruimte is groot, en elk nieuw teken dat
jullie straks dus zullen geven, serieus en doordacht als we van jullie
mogen verwachten, zal straks zeker respons krijgen.

Tot nu toe is de berichtgeving over jullie opheffing niet ironisch of
negatief, geloof ik. Ik hoop dat het bericht anderen ook inspireert te
bedenken hoe ze zichzelf opnieuw kunnen uitvinden.

Succes,
Chris

---------------------

Beste mensen van het AC,
Dank voor jullie brief. Hij is geschreven met dezelfde eerlijkheid en
oprechtheid waarmee jullie altijd hebben gehandeld. Jammer dat jullie
ophouden, heel jammer, maar ook heel begrijpelijk. Jullie geven ruim baan
aan nieuwe inzichten. Het is een tijd van zoeken, zo voel ik het althans,
naar nieuwe wegen om de enorme krachten die de wereld beheersen op een of
andere wijze op zijn minst te trachten hier en daar te doorbreken. Dan
moet je misschien loslaten wat goed was (en ook nog wel is, zoals bij
jullie) en met een open geest ruimte scheppen voor iets nieuws, waarvan je
nog niet weet wat het zal worden. Het is moeilijk niet de moed te
verliezen en je terug te trekken omdat die krachten zo groot zijn en de
tegeninitiatieven zo zwak, maar dat ligt hopelijk aan mijn gevorderde
leeftijd. Jullie zijn nog in 'de bloei van je leven' en ik hoop van harte
dat jullie, hoe klein en ogenschijnlijk onbelangrijk ook, op een andere
manier, in een ander verband verder zullen gaan en vooral enthousiast
blijven en niet opgeven. Dank voor alles wat jullie gedaan hebben, voor
alle mensen die jullie gesteund hebben en voor de inspiratie die van
jullie is uitgegaan. Vrede en alle goeds, Marianne Sormani

---------------------

Beste mensen,
Jammer dat jullie ermee moeten stoppen, maar goed dat jullie -op
andere wijze- door willen gaan.
In het verleden hebben wij materiaal van jullie in onze collecties
opgenomen. Misschien dat we rond dit moment van opheffing nog
eens een afspraak kunnen maken over de overdracht van archief-
en documentatiemateriaal.
Met vriendelijke groeten,
Alex Geelhoed,
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

---------------------

Hoop ook te horen wat er voor resultaten geboekt zijn of zien op de
website.

Luister net naar een vrouw van de COA dieop ned 1 zeer overtuigd zegt dat
de uitgeprocedeerde asielzoeker keuzes krijgt-niet welke natuurlijk.

Jullie-vooral Rens den Hollander hebben mij goed gesteund toen een
Kosovaars gezin hier uitgezet dreigden te worden. Ze hebben nog steeds
geen verblijfsvergunning ondanks alle petities voor bijzondere gevallen.

Zij zijn beide Albanees, maar hij moslim en zij katholiek en durven nog
steeds niet terug. Als jullie nog mensen kennen die hierin raad weten,
hoor ik dat graag. Veel succes met alles verder, groeten Ingrid Creyghton

---------------------

Hoi Ed, Rens en andere ac-ers.

Met bewondering voor jullie volharding en energie heb ik de laatste jaren jullie werk gevolgd. Jullie gaan je bezinnen op een nieuwe koers. Begrijpelijk. Ben benieuwd welke kant het straks opgaat.

Hou me alsjeblieft wel op de hoogte van eventuele aktiviteiten.

Succes met denken en werken, en heel veel groeten!
---------------------

Lidwien Divendal

Jammer dat jullie stoppen. De analyse dat jullie een unieke positie
innamen in het aanzwengelen van het debat dat andere ook inspireerde tot
actie klopt zeker. Dapper ook dat jullie zo kritisch kunnen zijn naar
jezelf als na de rest van de wereld! Dat zie je niet vaak. Hopenlijk leidt
deze stap inderdaad tot nieuwe intiatieven van jullie of andere in de
vrijgekomen "AC- ruimte".

Groet,

Rene

---------------------

Beste mensen van het Autonoom Centrum,

Jammer genoeg is de zomer voorbij en jammer genoeg hebben jullie deze
conclusie getrokken. Geheel in stijl met de radikale politiek en
beslissingswijze die jullie eigen is, dat wel. Ik vind het jammer, maar
zie de redenen ook wel. Ik kijk iig terug op een succesvol actieverleden
en samenwerking met jullie. Net als jullie constateer ik wel de wens tot
verandering, maar niet het inzicht of de energie om het te
bewerkstelligen, zowel in het algemeen als bij mezelf. Until we meet again
dan maar en laten we blijven hopen en werken aan een betere wereld, samen
of apart.

Respect, liefde en groeten aan jullie allen,

Ties

---------------------

Beste Mensen,

Dat moet hartzeer gedaan hebben, dat besluit.
Sterkte met de verwerking en het ontwikkelen van
nieuwe initiatieven.
In de Bergrede zou moeten staan:
Zalig de radicalen.
Cor Groenendijk

---------------------

Beste mensen,

Jullie bericht met treurnis gelezen, maar ook met de hoop dat een aantal van jullie met succes nadenkwerk gaan verrichten. Jullie inbreng, toch ook wel in de laatste tijd, was voor mij altijd stimulerend.
Tot nader horens!
Piet Muller.

---------------------

Beste autonomers, of ex-autonomers:

Even een korte snelle reaktie vanuit het 'niets', want wat weet ik nu precies van jullie reilen en zeilen…
Wel jammer, zegt mijn eerste gevoel, dat jullie met het ac stoppen, maar het klinkt hoopvol dat er misschien toch weer nieuws voor in de plaats komt.
Natuurlijk blijf ik donateur.

Groet, Dink

---------------------

Hallo Autonoom Centrum,

Inderdaad moeilijk om je te handhaven als aktiecentrum in deze
letharische tijd.
Ik denk dat het AC wel degelijk iets heeft bereikt: er zijn toch veel meer
mensen aktief wanneer er mensen uit de buurt worden gedeporteerd dan
vroeger. Ook het programma B&W van gisteren was een bewijs dat mensen uit
de buurt waar de politieoverval tegen de Marokkaanse familie vanwege een
tip over explosieven zeer verontwaardigd reageerden en een verklaring
eisen van de hotemetoten in overheidsdienst. Het gaat enerzijds veel
slechter met de wet- en regelgeving in verhouding met de burgerrechten,
maar anderzijds zijn wel veel meer mensen alert en bewust. Ik denk dat
jullie wat betreft de houding van de gemiddelde Nederlander te opzichte
van (illegale en legale) buitenlanders wel degelijk een rol in dat
bewustwordingsproces hebben gespeeld. Dus: niet zo negatief, het blijft
een proces, het doel zal altijd wijken en nooit bereikt worden.

Sterkte!

Hans de Jonge
mede namens Annemie Ummels

---------------------

een snelle reactie, ik heb haast en zo.

het is reuze jammer dat jullie er mee op houden, maar het is ook in stijl. jullie zijn nogal streng voor jezelf, dat was jullie kwaliteit en is het nu ook.

verder gaat het bij alle organisaties van deze aard zo, ik heb het zelf meegemaakt bij "mijn" advokatenkollektief. is eigenlijk niet erg, zo lang je maar niet gaat doen alsof het allemal een grote vergissing is geweest, is het namelijk niet, maar je wil niet steeds het zelfde blijven doen. institutionalisering iets niet de sterkste kant van links, en dat is ook goed eigenlijk.

kortom: blaas eens lekker uit, en ga na een half jaar, of twee jaar, met hernieuwde energie op een andere plek iets zinvols doen.

veel geods,

thomas

---------------------

Hallo vrienden.
Na dit bericht gelezen te hebben, ben ik een beetje aangeslagen. De paar keren dat we samengewerkt hebben, heb ik ontzettend veel vertrouwen gekregen in jullie commitment, en deskundigheid etc. jammer, jammer, maar ook moedig om dit besluit te nemen. Alle respect.
Er zijn andere wegen om te strijden voor een betere wereld, hoewel ik op het moment niet zou weten hoe. We moeten in ieder geval bezig blijven om misstanden aan de kaak te stellen, om te blijven rapporteren, ons niet monddood laten maken. kortom, ik ben ervan overtuigd dat jullie wel weer ergens een plek vinden om door te gaan.
nogmaals, met pijn in mij hart, maar ook met veel respect naar jullie besluit toe, wens ik jullie een goede afsluiting van deze periode, op naar de volgende periode, en jullie hebben een verschil gemaakt in het denken van veel mensen.

Liefs Trees

---------------------

Best Autonoom centrum,
Hartelijk dank voor het bericht.
Persoonlijk heb ik het altijd betreurd dat het autonoom centrum eigenlijk nooit antwoord geeft op brieven en dat het systematisch openlijke discussies uit de weg gegaan is.
En toch kan alleen uit dergelijke discussies de waarheid die wij allen nastreven tevoorschijn komen.
Ik wens alle medewerkers het beste en hoop dat zij zullen streven naar het tot stand komen van een kapitalistische maatschappij waar iedere wereldburger zich ongeacht huidskleur of afkomst of nationaliteit vrij over de wereld zal kunnen bewegen en overal zijn arbeid en kapitaal zal kunnen aanbieden.
Het gehele immigratie- en asylantenperobleem is dan opgelost.
Met vriendelijke groeten,
Hugo van Reijen
---------------------

Hey AC,

What the fuck ?!
Moegestreden ofzo ?!

Props voor je beatje....
Respect maw.

GLHF,

Pillie

---------------------

Dag mensen.

Dat is toch een beetje schrikken, maar tegelijkertijd, en vooral na
het lezen van jullie stuk erover, heel voorstelbaar! Goed om niet
door te "sukkelen", dat daagt inderdaad waarschijnlijk meer uit,
wellicht ook voor anderen die dit lezen! Sterkte en plezier bij het
zoeken en vinden van nieuwe vormen, en tot ziens!

groeten van Atalanta

Rymke

---------------------

Ha AC,

Klinkt allemaal heel erg plausibel om het roer eens om te gooien en uit de
gevestigde ongevestigde structuren te stappen. Ben wel erg benieuwd wat
voor vervolgen er komen, want het AC was wel een belangrijke groep die
goede akties en campagnes heeft gevoerd.

Ik wens jullie allemaal veel goedz,

Jan Kees
www.deeez.nl

---------------------

Wanneer is er gelegenheid om afscheid te nemen, al of niet in de Arena????
Mieke

DOCU CONGO

---------------------

Jeetje. Wat een nieuws. Onverwacht.

Mensen zet 'm op met de nieuw in te slane wegen.

Beste groeten,

Pieter

---------------------

Beste Rens, Ed, Vincent en alle anderen,

Hoorde al van Flip dat jullie ermee gaan stoppen in de huidige vorm. Lees jullie tpelichting en ik snap het wel, maar toch jammer.
Ik ben natuurlijk zeer benieuwd naar jullie nieuwe initiatieven, broodnodig in het huidige politieke klimaat.
Dank voor alle samenwerking tot nu toe, samenwerking die naar mijn idee goede en nuttige radioprogramma's heeft opgeleverd.

hartelijke groet,
Jurgen Maas
IKON radio
De andere wereld

---------------------

Beste mensen van het Autonoom Centrum,

Ik haal net de brief over de opheffing van het Autonoom Centrum uit de
postbus en ik word daar niet vrolijker van. Het moet een moeilijke
beslissing geweest zijn een initiatief dat toch bij de bekendste en
actiefste van radicaal links in Nederland hoort, officieel op te heffen.
Maar jullie brief lezend kan ik het wel begrijpen; en het is misschien ook
wel goed om een organisatie die alleen niog maar wat 'voortsuddert' op te
heffen.

Jullie sombere analyse over de politieke situatie in Nederland en de
toestand van radicaal links deel ik grotendeels. De sfeer van
ideeën-armoede en richtingloosheid die jullie beschrijven herken ik; ook
bij de initiatieven waar ik bij betrokken ben gaat alles vrij moeizaam.
Van een bruisende tegenbeweging is inderdaad geen sprake, terwijl deze
tijd er juist om schreeuwt.

Ik blijf zelf, misschien tegen beter weten in, toch maar proberen wat
leven in de brouwerij te krijgen, met mensen die er zin in hebben. Ik hoop
jullie daarbij in de toekomst nog tegen te komen! Ik lees dat jullie de
uitdaging voelen om nieuwe experimenten aan te gaan - veel succes daarmee!

groeten,

David

Eurodusnie.