algemeen Autonoom Centrum
mailinglist

Links

AlterNet.org
Villa Media
The Progessive
counterpunch
common dreams
openDemocracy
Stratfor
Znet
Wereldcrisis
Statewatch  
 

 

 

Nieuw

The emergence of hyperterrorism 
"If you don't stop your injustices, more blood will flow and these attacks are very little compared with what may happen with what you call terrorism." - Abu Dujan al-Afghani, purported military spokesman for al-Qaeda in Europe, claiming responsibility on video for the Madrid bombings.Lees verder

Europa is een fictie
Hoogleraar filosofie John Gray omschrijft het islamitisch terrorisme als een typisch modernistische voorhoedebeweging die zijn inspiratie ontleent aan Europese voorbeelden. 'We mogen niet om wille van onze binnenlandse veiligheid de rechten en vrijheden die ons dierbaar zijn opgeven, want ook dat speelt het terrorisme in de kaart.' Lees verder  

Answers please, Mr Bush 
Michael Moore fired his opening salvo against George Bush and his rightwing cronies with his bestseller Stupid White Men. Now the president is in his sights again. In this second extract from his new book he asks his old enemy seven awkward questions Lees verder

Brave New World
oorlogspropaganda
Op 11 september 2001 werden de media over de hele wereld direct gemobiliseerd voor n van de omvangrijkste propaganda-campagnes die er ooit zijn gevoerd; en bij het afkondigen van de terroristische Apocalyps wedijverden zij in amateurisme, goedgelovigheid en fanatisme.Lees verder

Afwijkende meningen over 11 september zijn taboe Verplichte Loyaliteit

De reacties op de aanslagen van 11 september bewijzen dat de multiculturele samenleving lijdt aan een ernstig democratisch tekort. Autochtone Nederlanders eisen van allochtonen infantiele identificatie met de Verenigde Staten. door Ruben Gowricharn Lees Verder

Exodus: Bush noch Bin Laden

De gebeurtenissen van 11 september en de daaropvolgende oorlog in Afghanistan lijken de opmars van de No-Global-beweging zoals die zich vanaf Seattle, Gothenburg tot Genua had ontwikkeld, voorlopig tot staan te hebben gebracht. No-Global moest toezien hoe de aandacht voor de desastreuze gevolgen van de neo-liberale globalisering verslapte onder druk van de internationale campagne tegen het terrorisme. Bovendien raakte de beweging verdeeld over de beoordeling van het  (anti)terrorisme.
Lees het artikel van Jos Scheren

Nederlandstalig


Interview met Peter Lamborn Wilson alias Hakim Bey over 11 september, de Islam en globalisering.
Tegen NAVO en fundamentalisme! door Eric Krebbers
Progressierapport van een allochtoon over integratie H.H. Ong
Dubieuze bondgenoten door Joeri Boom en Aart Brouwer
Empire door Jos Scheren
Exodus: Bush noch Bin Laden door Jos Scheren

Tegen de schijn, het respectloze, het grote geld door Cokky van Limpt
Nood aan zelfkritiek door Ian Buruma
En wat als de VS niet winnen? door Dries Boele
Voedingsbodem theorie door Elsbeth Etty
Martelaars sterven niet
door Gie Goris
Terreur is vraag en aanbod door Aart Brouwer
Wij zijn niet allen New Yorkers! door Mohammed Benzakour
Hun lijden is niet uniek door Ariel Dorfman
Meer wapenhandel tegen terrorisme door Martin Broek
Open grenzen en open mensen in een open maatschappij
Verzet tegen de oorlog als deel van de strijd tegen de neo-liberale globalisering door Ed Hollants
Islam, fundamentalisme, geweld
door Martijn de Koning 2001
Een wereld zonder nooduitgang door Paul Scheffer
Oorlogsretoriek in de polder door Henk Oosterling (uitgesproken tijdens de manifestatie tegen de 'Nieuwe Oorlog', 30 september 2001
En straks het Vaticaan door FELIPE RODRIQUEZ
Terrorisme is oorlog, oorlog is terrorisme verklaring van enkele Eurodusnie medewerkers
Aanval op Amerika was niet laf door Susan Sontag
Vergelding is geen verdediging door mr. Meindert Stelling
Wat betekenen de aanslagen in Amerika? door Ed Hollants
De dreigende destabilisatie van Azie door Pieter
Resolutie 1368 van de Veiligheidsraad machtigt de Verenigde Staten in het geheel niet tot eigenmachtig optreden mr. Meindert J.F. Stelling

Op maandag 15 oktober om 18.00 uur werden door zo'n zestig aktievoerders brood droppings uitgevoerd bij het Amerikaanse consulaat. Dit als protest tegen de hypocriete voedseldroppings in Afghanistan. Zie hier voor foto's 

Engelstalig

War and Oil By George Monbiot
Disneyland Islam By Omar Al-Qattan
Playing with fire By Khalid Hasan
Understanding the Taliban By Kaiser Bengali
Don't panic: it's safer than you think Kenan Malik Monday
A war in the American tradition By John Pilger 
The Empire Strikes Back By Alexander Cockburn and Jeffrey St Clair
Black Plutos door: after 11 September Tom Nairn
New War, New Justice David Held and Mary Kaldor
MSF rejects link of humanitarian and military actions MSF
Killer Food Drops by Laura Flanders
How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen interview of Zbigniew Brzezinski
Conflict Will Follow Taliban's Fall bron stratfor
Toppling the Taliban may not be as easy as it seems By Zvi Bar'el
The Clash of Ignoranceby Edward W. Said 
Signs of the Times by Naomi Klein
Tracking Terrorist Money Lucy Komisar, Pacific News Service
War on terrorism: Drugs Trade By Raymond Whitaker in Islamabad
People to People by Hilary Wainwright
Anti-Globalization Movement After 9/11 George Caffentzis, Midnight Notes Collective
The algebra of infinite justice By Arundhati Roy
DSCA Forms 'War Room' To Speed Allied Arms Requests; Unveils 10 Reforms Defense Daily International - September 28, 2001
Masses of anti-war protesters around the globe!! an overvier till 30 september
Make way for the wartime opportunists By Russell Mokhiber and Robert Weissman
We want an end to terrorism, not a new war John Pilger Friday
America's Unlimited War by Rahul Mahajan and Robert Jensen
A time to rethink Samir Kassir
An Anti-authoritarian Response to the War Efforts by Marina Sitrin 
A Violent War Against Terrorism is Doomed to Fail by Stuart Diamond
How Can the US Bomb This Tragic People? Robert Fisk
Only justice, not revenge, can stop terrorism Irene Fernandez
Fighting terrorism of all brands By Vandana Shiva
Peace Groups Are Urging Restraint Students, Activists Set to Hold Rallies Across the CountryBy Eric Pianin
Shocked and Horrified Larry Mosqueda, Ph.D.
ENTRAPMENTS RICH COUNTRIES CANNOT ESCAPE: GOVERNANCE HOTSPOTS Saskia Sassen
Violence Doesn't Work Howard Zinn
WHO IS OSAMA BIN LADEN? Michel Chossudovsky, Professor of Economics, University of Ottawa
Those who do not remember history are bound to repeat it Walden Bello
Question and Answer Znet By Michael Albert and Stephen R. Shalom
Due to circumstances beyond our control . . . by Alex Burns
Unilateral US Military Action Against Terrorism Bodes Ill for the World:Counter-terror Won't Work Praful Bidwai - TNI Fellow 
The Need for Dissent By George Monbiot
Islam and the West are inadequate banners Edward Said
War isn't a game after all By Naomi Klein, The Globe and Mail
Bush is walking into a trap Robert Fisk
TERRORISM WITH WEAPONS OF MASS DESTRUCTION Felipe Rodriquez
What are the implications of the attacks on America?
Ed Hollants
ACTS OF WAR TO IMPERIAL METROPOLIS
Mr. Justin Raimondo
ON THE BOMBINGS 
BY CHOMSKY
AMERICAS GREENS RALLY TO FLAG
Terror Attacks of September 11, 2001 The Black Radical Congress
"THE NEW WAR" AND OUR HUMAN REVOLUTION anonymous
ISLAMIC JIHAD, what is next ? War Against the Planet
By Vijay Prashad
Will Pakistan Jump to US Demands?
By Tariq Ali
The awesome cruelty of a doomed people By Robert Fisk
. . . crisen is whwe escalate the patterns of more and more and
more violence.
Bernie Ward Interview Phyllis Bennis

 

 

 

 


fzln.org.mx/latuff


2001 Steven Lyons
poster Eurodusniezoekarchief •  reageer •