PERSBERICHT NA UITSPRAAK RECHTBANK 26 maart 2002

Vluchtelingen worden uit hun woningen in Wageningen gezet!

Donderdag 7 maart vind het eerste kort geding plaats waarin de gemeente Wageningen zal eisen dat 3 bewoners van gemeentelijke opvangwoningen voor vluchtelingen uit hun huizen zullen worden gezet. Deze mensen ontvangen al 3 maanden geen uitkering meer, en zijn niet verzekerd. Het gaat om twee mannen en een vrouw uit Soedan, Somalie en noord-Irak.

In deze landen hebben burgeroorlogen gewoed, en delen van deze landen hebben geen centrale regering. Terugkeer naar deze landen is dan ook erg moeilijk zoniet onmogelijk. Zo is er van Somalie in heel Europa geen ambassade meer te vinden. Als mensen terugwillen kunnen ze niet aan reisdocumenten komen. Een aantal jaren lang kregen mensen uit deze landen een voorlopige verblijfsvergunning, omdat de landen als onveilig werden beschouwd. Deze vluchtelingen werden decentraal door gemeentes opgevangen, en kregen een uitkering. Het gaat om vele duizenden mensen, wellicht meer dan 10.000. Deze regeling is sinds 1999 door de regering afgeschaft, omdat de landen weer als veilig worden beschouwd en vluchtelingen uit deze landen terug dienen te keren.Dit ondanks dat internationale humanitaire en mensenrechtenorganisaties zoals het rode kruis, artsen zonder grenzen en de UNHCR verklaard hebben dat deze gebieden onveilig zijn, of er zelfs geen eens vestigingen hebben. Daarvoor heeft de Nederlandse regering bedacht dat bepaalde delen van die landen wel veilig verklaard kunnen worden en dienen als binnenlands vestigingsalternatief. De uitgeprocedeerde vluchtelingen moeten zelf hun eigen terugkeer organiseren. In de gemeente Wageningen wil het college een noodopvang openen voor vluchtelingen die legaal op straat staan, en denkt men zo de uit hun woning gezette vluchtelingen te kunnen helpen. Deze noodopvang is er echter nog niet, en bovendien vallen uitgeprocedeerden die het land uitgezet moeten worden en niet aan hun terugkeer meewerken (!) niet onder de doelstellingen van de noodopvang. In een aantal andere gemeenten worden uitgeprocedeerden die niet vertrekken kunnen echter niet uitgezet. Vluchteling Onder Dak pleit ervoor dat mensen niet uit hun huizen gezet worden zolang er geen andere opvang mogelijk is, en vraagt de gemeente de noodopvang ook open te stellen voor mensen die Nederland echt niet kunnen verlaten. We roepen hierbij iedereen op om naar de rechtbank te komen en steun te betuigen aan deze drie vluchtelingen, de eersten in de rij voor uitzetting in Wageningen. Wij vrezen dat dit de eersten zijn in een lange rij mensen, waarvoor geen andere mogelijkheden als de illegaliteit dreigen over te blijven.

Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met het kantoor van Vluchteling Onder Dak, 0317-450140, email: vodwageningen@hetnet.nl

Naar het Autonoom Centrum

 

 


De asielzoekers en hun verhaal

Fotos: Hilco Koke

Ammar's verhaal in 'Dwars door de buurt'
Ammar Salim Bashir Katlama

Uitspraak eerste rechtzaak
Rechtzaak

Ondanks Fatwa hier ongewenst
Ondanks Fatwa is Kwestan hier ongewenst