Korpsleiding en staf 05 september 1997

Politie 09 september 1997 12 september 1997

Algemeen commandant overdag 24 oktober 1997

Algemeen commandant nacht 22 oktober 1997

Operationeel commandant overdag 22 oktober 1997

Operationeel commandant nacht 23 oktober 1997

Commandant openbare orde (overdag) 25 september 1997

Commandant openbare orde (nacht) 21 oktober 1997

Commandant openbare orde (nacht) 21 oktober 1997

Commandant ME Bravo 10 22 september 1997

Commandant ME Bravo 40 22 september 1997

Commandant ME Bravo 50 25 september 1997

Commandant ME Bravo 60 telefonisch, 06 oktober 1997

Commandant ME Bravo 70 02 oktober 1997

Commandant ME Bravo 80 07 oktober 1997Commandant vredessurveillance 23 september 1997

Plaatsvervangend hoofd RCID 23 september 1997

Commandant aanhoudingseenheid 25 september 1997

Commandant arrestatieteam 25 september 1997

Commandant vredessurveillance 26 september 1997

Commandant verkenningseenheden 06 oktober 1997

Commandant verkenningseenheden / stafofficier informatie 10 oktober 1997

Vertegenwoordiger burgemeester tijdens Eurotop 03 september 1997

Directeur Korps Spoorwegpolitie 18 september 1997

Directie penitentiaire inrichting Over-Amstel 29 september 1997

Commissie Schalken september/oktober 1997

Verslag van het gesprek van de Commissie voor de politieklachten met het plaatsvervangend hoofd RCID Dinsdag 23 september 1997

Aanwezig: het plaatsvervangend hoofd Regionale Criminele Inlichtingendienst; de heer T.M. Schalken, de heer D. Samkalden, mevrouw P.M. Vollebregt (Commissie); mevrouw D. Boulonois, de heer J. Mul (Secretariaat)

Algemeen

De Commissie voor de politieklachten heeft in een aantal stukken (aanhoudingsprocessen-verbaal, stukken kort geding) gelezen dat bij het construeren van een verdenking bij de aanhoudingen rondom het pand Vrankrijk op zondag 15 juni 1997 ter zake artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht gebruik is gemaakt van informatie afkomstig van verschillende inlichtingendiensten, waaronder de RCID. Bij de stukken van het kort geding is een proces-verbaal van bevindingen toegevoegd dat is opgesteld door het plaatsvervangend hoofd van de RCID van de RCID. De Commissie voor de politieklachten heeft het plaatsvervangend hoofd van de RCID uitgenodigd om - voor zo ver mogelijk - meer helderheid te verkrijgen over de wijze van informatievergaring, de aard en de betrouwbaarheid alsmede de wijze van gebruik van de RCID-informatie.

Gesprekspartner

Bij de RCID zijn in totaal 46 personen werkzaam. Er zijn bij de RCID Amsterdam-Amstelland slechts twee mensen geautoriseerd om RCID-informatie te (laten) verstrekken, waaronder het plaatsvervangend hoofd van de RCID. Dezelfde personen zijn geautoriseerd verstrekking van RCID-informatie te verbaliseren. Tevens is het plaatsvervangend hoofd van de RCID de contactpersoon voor de informatieverstrekker ('inforunner').

Werkzaamheden en werkwijze RCID

In principe houdt de RCID zich alleen bezig met 'criminele inlichtingen'. De RCID heeft zich, wat betreft het verzamelen van informatie over Vrankrijk, vrij passief opgesteld. De RID houdt zich bezig met politieke informatie (over chaoten e.d.) en informatie omtrent openbare orde problematiek.

Informatievergaring rondom Vrankrijk

De RCID heeft geen gerichte opdracht gekregen van de RVD (Rijks Voorlichtingsdienst). Wel heeft de RCID een lijst met namen ontvangen die gescreend moesten worden. Veel namen van die lijst waren niet bekend bij de RCID. De RCID is niet binnen geweest in Vrankrijk. De informatie die de RCID verzameld heeft is (mondeling) aan de hoofdofficier van Justitie verstrekt. Dit gebeurde middels de plaatsvervangend korpschef. RCID'ers communiceren in principe niet rechtstreeks met de hoofdofficier van Justitie. De RCID heeft deze informatie niet aan het beleidscentrum verstrekt. Het plaatsvervangend hoofd van de RCID vermeldt dat 'dit nodig was door de aard van de verkregen informatie'. Het was aan de hoofdofficier van Justitie om deze informatie wel of niet te delen met partners in de beleidsdriehoek. De mondelinge informatie die aan de hoofdofficier van Justitie is gegeven verschilt niet veel van wat in het proces-verbaal is opgenomen. Er zijn afspraken met Justitie gemaakt om op deze manier deze vorm van proces-verbalen te maken. Het was de eerste keer dat er informatie met dit karakter over Vrankrijk bij de RCID binnen kwam. Er is een apart RCID-informatie-formulier gemaakt naar aanleiding van het proces-verbaal van 17 juni 1997. Dit is niet naar de hoofdofficier van Justitie gegaan. De verstrekking van de RCID-informatie door de RCID is achteraf gemeld aan de RCID Officier van Justitie.

Aard en gebruik van de informatie met betrekking tot Vrankrijk

RCID-informatie wordt altijd als zachte informatie gezien. Het woord 'hard' gebruikt het plaatsvervangend hoofd van de RCID niet. Hij geeft (mondeling) alleen aan hoe betrouwbaar de informatie is. De informatie wordt geclassificeerd als betrouwbare informatie (de informatie is gecheckt) of als onbetrouwbare informatie (bijvoorbeeld een losse melding, de informatie is niet in te schatten). De informatie van 14 juni had o.a. betrekking op een inschatting van het aantal mensen dat aanwezig zou zijn in Vrankrijk. Het aantal mensen bleek 371 te zijn op 15 juni in plaats van de 150 die op 14 juni waren ingeschat. Als er informatie omtrent vuurwapens zou zijn geweest, dan zou dit in het proces-verbaal zijn opgenomen.

De RCID heeft de informatie uit één bron verkregen (zie ook het proces-verbaal met betrekking tot de RCID informatie). Op welk tijdstip de informatie is binnengekomen wil het plaatsvervangend hoofd van de RCID niet vertellen. De informatie werd in ieder geval gekwalificeerd als betrouwbaar. Alleen dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Waarnemingen door politieambtenaren (bijv. flessen op het dak) worden niet in de proces-verbalen opgenomen. Die hebben daar hun eigen rapportages voor.

De informatie is richting de beleidsstaf gegaan. Het ging over een groep mensen die plannen beraamden tegen de politie. Met name het gewelddadig verstoren van de logistiek (nl. diverse vormen van geweld zoals stenen gooien, omgooien van politieauto's tot schieten aan toe). Dit zou gaan plaatsvinden in kleine groepjes op een georganiseerde wijze. Zoals hierboven al aangegeven is het proces-verbaal opgemaakt op 17 juni 1997. Het plaatsvervangend hoofd van de RCID denkt niet dat er een valse melding is witgewassen.

Afsluiting

Aan het plaatsvervangend hoofd van de RCID wordt een verslag van het gesprek toegezonden.

Goedkeuring: 14 oktober 1997


zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish